Groot Nieuws
EO

7 juli: De derde dag

  1. Nieuwschevron right
  2. 7 juli: De derde dag

De meditatie wordt verzorgd door dominee Koos Jonker, predikant van de Ned. Gereformeerde Jeruzalemkerk in Utrecht. Thema: De derde dag (Johannes 2:1-12)

Groot Nieuws

Muzieklijst:

1) Dan zingen zij, in God verblijd, psalm 138: 3 en 4

2) O God, die droeg ons voorgeslacht, LvdK Lied 397

3) Feestzang, naar psalm 118

4) Wat de toekomst brengen moge, LvdK Gez. 293: 1, 3 en 4

5) Prijs mijn ziel de Hemelkoning, Ned. Herv. Bundel Gez. 147

6) Er is een dag, Opw. 585

7) Eens als de bazuinen klinken, Joh. de Heer 69

8) Wees mij een rots om in te wonen, Psalm 71: 2, 6, 13 en 17

9) Op die dag, Opw. 818

10)O grote God die liefde zijt, LvdK Gez. 481

Meditatietekst

Recht aan het begin van het Johannes evangelie lezen we dat Jezus, met zijn leerlingen, naar een bruiloft ging: De bruiloft in Kana. Ik lees uit Johannes 2, vanaf vers 1 :

21Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’6Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.

Bruiloften waren feestelijke gebeurtenissen in die tijd. 7 Dagen lang gingen familie en vrienden feest vieren met elkaar. Zeven dagen of soms zelfs langer ....en door zijn eerste wonderteken ging Jezus een goed feest nog beter maken. De ceremoniemeester riep nog verrast uit dat de beste wijn tot nu toe bewaard is!

Jezus maakt het leven een feest! Kunt u dat zeggen over uw leven? Nou...., zegt u misschien, op zo een feest kun je ook wel verdrietig zijn, en dat klopt. Juist op een vrolijk feest, kun je ook plotseling verdrietig zijn. Op een bruiloftsfeest zoals deze bijvoorbeeld, omdat je zelf geen partner kunt vinden. Of dat het verdriet om een gebroken relatie of een verloren geliefde juist dan zo sterk naar boven komt.

Ja, juist op een feest kan het gemis zo píjnlijk zijn. Feest met een donker randje. Vreugde en verdriet zijn vaak vermengd in ons leven en zo was het ook met Jezus. Hier maakte Hij de feestvreugde nog groter, maar zelf werd hij elders de man van smarten genoemd. Hier begon Hij aan zijn aardse bediening met een feest, maar zijn aardse leven zou eindigen aan een kruis.

En nu vind ik een kleine leidraad, recht aan het begin van dit verhaal, die ons misschien helpt om wat anders naar feest en rouw, vreugde en verdriet in ons leven te kijken ...en dan gaat het om de derde dag: Op de derde dag was er een bruiloft in Kana .... Hebt u al gemerkt hoe vaak dat idee van de derde dag of drie dagen in de bijbel voorkomt?

Ik noem een aantal voorbeelden:

-Misschien weet u nog dat het volk Israël uit Egypte weg mocht gaan en dat ze rondzwierven in de woestijn en toen kwamen ze bij de berg Sinaï om daar de tien geboden van God te ontvangen..... en toen zei God tegen mozes (je leest erover in Exodus 19), dat het volk 2 dagen heeft om zich te reinigen en gereed te maken en bij het aanbreken van de derde dag moeten ze gereed zijn, want op die dag zal de HEER voor de ogen van heel het volk neerdalen op de berg Sinaï.... .en zo gebeurde het ook. Op de derde dag verscheen God aan zijn volk.

-En ook daarna gingen ze nog voor lange tijd door de woestijn zwerven, maar eindelijk was het zover, om het beloofde land binnen te gaan. Ze sloegen hun kamp op bij de Jordaan rivier.....en..... op de derde dag werden ze opdracht gegeven om het kamp op te breken en over de rivier het beloofde land in te trekken.

-Jona: die kent u wel. In de buik van de vis zat hij gevangen, tussen leven en dood, drie dagen lang en toen werd ie uitgespuugd.

-Esther, kent u haar verhaal nog? Ze vroegen de Joden van haar stad om drie dagen lang te vasten en te bidden voor ze naar de koning zou gaan ..... en toen de derde dag aangebroken was, .... zo lees je in esther 5: 1, toen ging ze naar de koning om de zaak van haar volk te bepleiten.

Op de derde dag ...er zijn nog zoveel meer voorbeelden uit het leven van Abraham, Jozef, David en Hizkia te noemen .......

‘God redt ons na twee dagen van de dood (ze zei de profeet Hosea tegen zijn volk), de derde dag doet hij ons opstaan.

De derde dag is dus een soort code geworden in het denken van Israël. De derde dag staat voor de dag waarop God in actie komt....de dag waarop hij beslissend handelt en iets doet waar geen mensenhand aan te pas komt. God redt, Hij geeft uitkomst, Hij laat nieuw leven doorbreken op de derde dag .... de dag van een nieuwe kans en een nieuw begin.

Maar misschien dat u nog niet zover bent. Misschien dat u juist zucht en uitziet naar zo een derde dag, in uw eigen leven. De tweede dag, ik denk dat we deze leidraad zo mogen zien...... de tweede dag is de dag van aanvechting en van beproeving. De tweede dag is de dag waarop je roept naar boven .... maar het blijft helemaal stil......Of de dag waarop je schokkend nieuws van de dokter te horen krijgt ..... Het is de dag van teleurstelling en van depressie, de dag van strijd en vermoeidheid waarop de schepping zucht en lijdt, zoals de apostel Paulus het zegt.

Maar dan geeft Jezus ons deze leidraad van water in wijn op de derde dag! Zouden sommigen aanwezigen de leidraad gepakt hebben? Dat Jezus misschien de sleutel is voor iets groots dat God opnieuw wil doen op de derde dag!? Dat Hij misschien de Messias is die een nieuwe, grote doorbraak op de derde dag kan bewerkstelligen?

Zo heeft Jezus het later wel aan zijn discipelen verteld: "De Mensenzoon zal uitgeleverd worden aan de mensen. Die zullen hem doden, maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt'. In het christelijke geloof belijden we dat Jezus ten derde dagen wederom is opgestaan van de dood. De krachtigste van alle derde dagen!

Ik moet u zeggen dat deze leidraad van de derde dag mij veel hoop geeft. We mogen allemaal onze weg in dit leven vinden..... als het waren tussen de eerste en de derde dag. En verhalen zoals deze roepen ons op om dat met moed en geloof en vertrouwen te doen. Ook om opmerkzaam te leven, speurend naar tekenen en leidraden die ons wijzen op meer, ......op een grote derde dag.

Ik wil het afronden met een waargebeurd verhaal. Een bekende geestelijke leider vertelde een keer over een oude mevrouw die heel zijn leven een soort mentor en moeder voor hem was en veel voor hem betekende. Hij werd gebeld door het verzorgingshuis waar ze haar laatste dagen doorbracht met een boodschap dat ze op haar eind was en hem graag nog een keer wilde zien. Hij nam de eerste beschikbare vlucht naar haar stad, ging direct vanaf het vliegveld naar het verzorgingshuis, en bij de receptie wezen ze hem naar kamer 422, waar ze lag. Hij ging er snel naartoe en had een aantal kostbare momenten met haar voor ze overleed.

Vervolgens ging hij naar het dichtstbijzijnde hotel, om daarvandaan haar begrafenis te kunnen regelen. Tot zijn stomme verbazing zag hij op de sleutel van de kamer die hij kreeg, kamer 422, precies hetzelfde kamernummer als waar hij zopas van haar afscheid heeft genomen .... en een sterke impressie, een soort stem ging door zijn gedachten heen: "Waarom zoek je de levende onder de doden".. Voor hem was dat een soort influistering van Gods Geest .....een bemoediging van ...."het is goed met haar en het is goed met jou", "ik ben er .....ook midden in het verdriet van de tweede dag" ......

Ik hoop dat deze leidraad van de derde dag een bemoediging voor u is. En dat u met het perspectief mag leven van wat gelovigen soms de laatste dag noemen. De dag dat Jezus terug komt als hemelse bruidegom bij zijn bruid om dan het grootste van alle bruiloftsfeesten te laten beginnen.