Groot Nieuws
EO

26 mei: Welkom voor de Koning

  1. Nieuwschevron right
  2. 26 mei: Welkom voor de Koning

De meditatie wordt verzorgd door dominee Christiaan Olie, predikant van de Hervormde Gemeente in Genemuiden. Thema: Welkom voor de Koning (Psalm 24)

Groot Nieuws

Muzieklijst:

1) Juich aarde, juicht alom de Heer, Psalm 100: 1, 2, 3 en 4

2) Here Jezus, om Uw woord, LvdK Gez. 328

3) Heft op uw hoofden, poorten wijd, LvdK Gez. 120: 1 en 6

4) in Jezus’ Naam, geen bundel

5) U bent alles Heer, geen bundel

6) Verhoogt, o poorten, nu de boog, Psalm 24: 4 en 5

7) Hij kwam bij ons heel gewoon, Opw. 268

8) Majesteit, Opw. 181

9) Jezus leeft in eeuwigheid, Opw. 71

10)Prijs de Heer met blijde galmen, Psalm 146: 1, 6 en 8

11)Ik zie een poort wijd open staan, Joh. de Heer 140

Meditatietekst

Wanneer onze koning op bezoek komt worden allerlei voorbereidingen getroffen. Aan alles wordt gedacht. Opdat de koning zich welkom zal voelen.

We leven heen naar Hemelvaart. Pasen hebben we daarbij in de rug. Psalm 24 is daarbij een geliefde Koningspsalm!

Dit lied is waarschijnlijk een feestlied ter ere van de ark van God die Jeruzalem binnen wordt gedragen. Priesters zullen dat doen. Heel het volk zal er bij zijn.

Psalm 24 is een Psalm van David. David, de Koning weet hoe het zit als het over regeren gaat. Vanuit Israël gaat de blik van David in het geloof heel wijd en diep: de wereld en haar bewoners behoren deze Koning toe. Goed om dat steeds te beseffen. Hij is Koning. Wij behoren Hem toe. En vanuit dat perspectief hebben we een hoge roeping om ook rentmeester op deze aarde te zijn

Deze Koning komt eraan! Hij komt op de heilige berg Sion, in Jeruzalem. Het is ook de berg waar Abraham zijn zoon Izaäk moest offeren. Dat is de berg waar Salomo de tempel heeft laten bouwen.

De limiet lijkt te hoog te liggen voor wie er mogen komen: immers - Wie is rein van handen? Wie is zuiver van hart? Wie is er zonder zonde? Dat weet David ook drommels goed! De priesters dienen zich te reinigen voordat ze dit heilige werk mogen doen.

Zo alleen is er zegen te ontvangen voor het hele volk! Vanuit het heiligdom zal de Koning werkelijk zegenrijk aanwezig kunnen zijn in Israël. Opvallend wat er staat: Dat is Jakob! Nee, niet de nieuwe naam Israël. Maar de oude Naam Jakob. Dat moeten we niet vromer maken dan het is. Jakob – de slimmerik – de handigerd – veel minder sympathiek dan de rondborstige eerlijke Ezau. Dat is niet minder dan een Godswonder dat die naam er zo staat. Zo heilig is die Jakob niet – integendeel – en kijk eens in de spiegel eerlijk– oeps – ben ik dat?

Wat een wonder dat deze Koning wil komen! Dat we niet alleen van Hem mogen horen – maar dat Hij bovenal onze Koning wil zijn. Hij neemt ons zoals we zijn met alle mitsen en maren erbij.

Maar het kost Hem ook heel wat. Want we lezen Psalm 24 met oog op de Koning die gekomen is, Jezus Christus. Wat een Koning!

Deze Koning kwam bij ons heel gewoon! De Koning werd Knecht! Jezus geeft antwoord op de vraag: Ik zal de berg van de Heere opklimmen. Van de berg Moria ga Ik naar kruisheuvel Golgotha. Ik ben de Hogepriester: Rein van handen en zuiver van hart. Ik geef Mijzelf over als Offer voor de wereld. Zo heeft Hij vorstelijk de vorst van de duisternis, Gods grote tegenstander onttroond. Het is Pasen geworden. We leven heen naar Hemelvaartsdag.

Zo zal Hij thuiskomen bij Zijn Vader! Zo zal Hij worden gekroond! Zo zal Hij de ereplaats ontvangen: Hij zal zitten aan de rechterhand van God. Van daar uit zal Hij regeren totdat Hij terug zal komen op de wolken van de hemel.
Een indrukwekkende Koning vol macht en majesteit. Nee, het lijkt nu geen verschil te maken. De wereld is en blijft de wereld. Veelal het oude liedje, van leven voor de heb. En tegelijkertijd is de Geest van Hem gaande door deze wereld. De Geest maakt ruimte voor de Koning.

Zijn wij er klaar voor? De Geest brengt ons in beweging voor Koning Jezus.
We horen in deze Psalm een beurtzang door verschillende groepen. Waarschijnlijk hebben de priesters met de ark het geroepen. Hef uw hoofden op poorten opdat de Koning der ere binnengaat.
Op die oproep gingen de poorten en deuren wijd open als een teken van welkom voor de Koning.

Zo werd de ark van God Jeruzalem binnengedragen. Indrukwekkend!

De komst van de koning werd vroeger aangekondigd door een heraut. Daarbij kwam hij kijken of alles gereed was. Waren de poorten wel hoog genoeg?
Het verhogen van de poorten was vaak nodig. Want wat was in Israël het geval? De steden lagen dicht tegen de woestijn aan. De wind blies veel zand tegen de muren van de stad aan. Steeds hoger kwamen de bergen met zand te liggen. Steeds kleiner werd de opening om de stadspoorten binnen te gaan.
Als de heraut dat zag bij de inspectie, moest men aan de slag. Men was nalatig geweest om het zand weg te halen. Sommigen hebben de poort van de stad letterlijk ook hoger gemaakt. Anderen gingen aan de slag om al het zand weg te halen. Zodat de koning ruim baan mocht krijgen.

Ook ons leven kan dichtslibben. Ook ons hart kan steeds minder open staan voor deze Koning die komt. Of zelfs nog steeds op slot zitten.

Hoe? Door nalatigheid van onze kant. Door verslapping in de dienst van de Heere. De vreugde in het dienen van God is weggesijpeld. We prevelen onze gebeden nog wel, maar met weinig verwachting. En we zingen ook wel, maar niet van harte. Het vuur is gedoofd tot een waakvlam. We lezen nog wel in de bijbel, maar het blijft even lezen om onze plicht te doen. Ons hart kan zo vol zijn van andere dingen, dat de hemelse Koning geeneens binnen kan komen!
Is het niet hoog tijd om al dat zand weg te halen uit ons hart en uit ons leven? Dat de Geest al dat zand wegblaast en het vuur weer aanblaast?

Laat de Geest de grote Restaurateur van ons leven zijn. Opdat Koning Jezus welkom is in ons hart en leven.

Zo is het leven een voorbereiding voor straks als Jezus koninklijk zal terugkomen. Leef met deze Koning, heul niet met de vijand. Want dat is levensgevaarlijk. Al Zijn vijanden zullen het onderspit delven. Christus Zelf zal straks alles en in allen zijn.

Welkom voor deze Koning! Voor Israël, voor Zijn Gemeente. En ook bij ons!

Laat Hem meer dan welkom zijn in ons hart en leven. Eer en heerlijkheid zal je ten deel vallen. Zo is Hemelvaart van Hem voorspel voor straks: Jezus leeft en wij met Hem tot in eeuwigheid.