Groot Nieuws
EO

9 juni: Pinksteren!

  1. Nieuwschevron right
  2. 9 juni: Pinksteren!

De meditatie op deze Pinksterzondag wordt verzorgd door dominee Peter Colijn van de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk in Rotterdam-Delfshaven.
Thema: Pinksteren! (Handelingen 2: 1-4 en 37-39)

Groot Nieuws

Muzieklijst:

1) Ere zij aan God de Vader, LvdK Gez. 255

2) Heer, ai maak mij Uwe wegen, Psalm 25: 2 en 6

3) Heilige Geest van God, Opw. 343

4) Ik wil leven door Uw Geest, Opw. 497

5) Alles wat adem heeft, love de Here, LvdK Gez. 21

6) Kom Heilige Geest, Op Toonhoogte lied 115b

7) Heer Uw licht en Uw liefde schijnen, Opw. 334

8) De wereld is gewonnen, LvdK Gez. 251

9) Er komen stromen van zegen, Joh. de Heer 57

10)Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest, Psalm 119: 3 en 86

11)Ja, de Trooster is gekomen, Uit aller mond 109

12)Luister naar de wind, Nieuw Liedboek 936

13)De Geest des Heeren heeft een nieuw begin gemaakt, Gez. 247: 1, 2 en 3

14)Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, LvdK Lied 476


Meditatietekst

Handelingen 2:1-4 1: Toen de dag van het ​Pinksterfeest​ aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de ​heilige​ Geest​ en begonnen op luide toon te spreken in ​vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Daar komen dan een heleboel mensen op af. Petrus houdt een vlammende toespraak. En dan staat er dit, vanaf vers 37:

37 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan ​Petrus​ en de andere ​apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ 38 Petrus​ antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u ​dopen​ onder aanroeping van ​Jezus​ ​Christus​ om ​vergeving​ te krijgen voor uw ​zonden. Dan zal de ​heilige​ Geest​ u geschonken worden, 39 want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw ​kinderen​ en voor allen die ver weg zijn en die de ​Heer, onze God, tot zich zal roepen.’

Is dat de man die niet over het water durfde te lopen? Is dat de man die Jezus verloochende? Is dat dezelfde Petrus? Wat een verandering! Frank en vrij vertelt hij over Jezus’ lijden en sterven en zijn opstanding. En wat een inzicht in de Schriften! Dat is nou wat de heilige Geest doet!

Wie waren die mensen die in hun hart werden getroffen? Vrome Joden, afkomstig uit allerlei landen, die afkwamen op het wonderbaarlijke Pinkstergebeuren. Deels zijn het mensen die erbij zijn geweest toen Jezus optrad. Petrus klaagt hen immers aan voor het feit dat zij de Messias hebben afgewezen en gekruisigd. Opvallend dat juist deze mensen in hun hart worden getroffen. Hoe vaak zullen ze Jezus niet hebben horen spreken?

En was juist Hij niet een man, vol van de heilige Geest? Ze hebben Jezus wonderen zien doen. Maar ze zijn niet tot geloof gekomen. Heel wat van hen hebben mee staan schreeuwen “kruisig Hem”.

Maar als de Geest wordt uitgestort, raakt Hij deze mensen met een voltreffer. Met kracht overtuigt Hij hen van hun schuld, van Gods terechte oordeel over hun zonden. En ze vragen: wat moeten we doen? Petrus zegt dan: Geloof in Jezus, dan zal de heilige Geest u geschonken worden.

Dat is dus de belofte van God.
Iedereen die op Jezus vertrouwt, ontvangt de heilige Geest.
Neem die belofte aan. Dan wordt het in uw leven Pinksteren!

Hoe ziet dat er dan uit? Pinksteren in mijn leven? U weet misschien wat er verderop in de bijbel staat:

“de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.” Dat schrijft Paulus ons in Galaten 5:23.

Soms mogen de kinderen bij ons aan tafel zelf kiezen wat ze willen eten. Gebakken aardappeltjes met fritessaus. Maar geen sperzieboontjes. Veel vlees. Lekker hoor. En dan nog ijs na: helemaal feest! Zie u het voor zich? Als ouders weet je: prima voor een keer, maar als je elke maaltijd je kinderen laat kiezen wat ze wèl willen eten en wat niet, komt het niet goed.

De vrucht van de Geest is geen keuzemenu. Het is meer als een mandarijn: allemaal verschillende partjes. Vreugde is echt iets anders dan zelfbeheersing. Maar ze horen bij één en dezelfde vrucht. Je kunt dus niet zeggen: ik wil best liefhebben. Maar Heer, laat me mijn ongeduld houden. Of: ik wil graag geloven, maar laat me m’n woede-uitbarstingen houden. Noem het “de schijf van 7”, of een 7-gangendiner. Het is alles of het wordt niks. Dat is gezond.

Misschien denk je bij het werk van de Geest aan heel spectaculaire dingen. Spreken in tongen. Genezingen. Prima! Maar denk alsjeblieft eerst aan de huis-tuin-en-keukendingen. Een ander mens worden. Een andere mentaliteit krijgen. Geduldiger worden. Vriendelijker zijn. Juist als je erop gaat letten, juist als je hierom gaan bidden, zul je merken hoe spectaculair het is als je op dit punt gaat veranderen. Niemand is er te jong voor, niemand is er te oud voor.

Dan ga je het merken. Dat Pinksterfeest is maar niet een feest van vroeger. De heilige Geest is niet van gisteren. Dan gaan u en ik vandaag echt Pinksterfeest vieren!