Groot Nieuws
EO

27 januari: Alleen zijn met God

  1. Nieuwschevron right
  2. 27 januari: Alleen zijn met God

Een programma met veel muziek en een meditatie. De meditatie met als thema "Alleen zijn met God" (Lukas 5:12-19) wordt verzorgd door emeritus predikant Ds. Bertien van Ginhoven uit Ouwerkerk.

Groot Nieuws

Muziekgegevens

1) Ik ben verblijd, wanneer men mij, Psalm 122:1,2 en 3

2) Here Jezus, om Uw woord, LvdK Gez. 328

3) Abba Vader, Joh. de Heer 100

4) Aan uw voeten, Heer, Opw. 462

5) Luister naar Zijn stem, geen bundel

6) Heer, ai maak mij Uwe wegen, Psalm 25: 2,4 en 6

7) Zoek eerst het koninkrijk van God, Opw. 40

8) Veilig in Jezus armen, Joh. de Heer 523

9) In stilte zoek ik Uw aangezicht, geen bundel

10)Geef de Heiland ’t roer in handen

11)Jezus leeft in eeuwigheid, Opw. 71

Meditatietekst

Wat mij raakte tijdens een reis met Open Doors naar China, was het getuigenis van Ben. Een evangelist van in de 20. Zijn Chinese naam noemde hij niet, in verband met zijn veiligheid. “Hoe ben je tot geloof gekomen?” vroeg ik. “Door de 10 geboden”, zei hij. “Ik kreeg een Bijbel en begon daarin te lezen. Toen ik, in de stilte, de 10 geboden las, zag ik hoe mijn leven door de ogen van God. Ben kende het uitgaans- en nachtleven van Chengdu: alcohol- en drugs gebruik, en de gevolgen ervan. Gods wet zette een licht op mijn leven, zei hij. Als een spiegel. Ik zag mezelf: Schokkend! Wat was ik blij met het goede nieuws dat ik verderop in de Bijbel las, dat Jezus ook voor al mijn tekorten Zijn leven gaf. Door Hem kon ik een nieuwe start maken. Hij maakte me nieuw. Die boodschap geef ik nu door: dat Jezus de Deur is naar een nieuw leven. En dat Hij dat wil zijn voor iedereen die naar Hem toekomt. Gods Woord als een spiegel, én het goede nieuws over vergeving en vernieuwing van je leven, dát sprak mij aan. Want dat herken ik. Het is de waarheid over wie en hoe God is, in Zijn liefde voor mensen. Zo mocht ik ook, net als Ben, al even geleden, beginnen aan een nieuw leven. Een nieuw avontuur: als kind van mijn hemelse Vader. In mijn geval: als een dóchter van de Allerhoogste, door Jezus, en door Zijn Geest. Geraakt worden door Gods woorden en Zijn liefde daarin proeven, dat is het beste wat mij ooit overkomen is. En het is nog steeds het beste, wat mij dagelijks overkomt. Wat ik mag beleven als ik er de tijd voor neem om Gods aanwezigheid te zoeken. In de stilte. Met mijn Bijbel. Alleen te zijn met Hem. En me te openen voor Zijn woorden.

Voordat ik ga lezen vraag ik Gods Geest dan om de woorden die ik ga lezen tot levende woorden te maken. Opdat ik het mag beleven: dat God er voor me is, en dat Hij contact zoekt en spreekt. Bij alle drukte en volle agenda’s anno 2019 vraagt dat om een keuze. Tijd nemen voor contact met mijn hemelse Vader of niet. Voor mij werkt het het beste om daar een vaste tijd voor te nemen: ’s morgens en ’s avonds. Omdat het zo een vaste afspraak wordt. Praten en luisteren naar God, bij een open Bijbel, geeft vrede en rust. De Bijbel is net een kaleidoskoop, zo veelzijdig. Als een spiegel bv, die helpt ontdekken wat je contact met God belemmert. Of als een lamp die licht geeft op vragen en onduidelijkheden of ethische dilemma’s. In de Bijbel lees je ook dat Jezus vaak alleen was met God de Vader. Bv in Lukas 5:12-16 "In een van de steden waar Hij kwam, stond er plotseling een man voor Hem die door huidvraat getekend was. Toen hij Jezus zag, liet hij zich languit op de grond vallen en smeekte hem om hulp: “Heer, als U wilt, kunt U mij rein maken”. Jezus stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: “Ik wil het, word rein!” en meteen verdween de huidvraat. Hij beval hem er met niemand over te spreken, maar zei: “Ga je aan de priester laten zien en breng een offer voor je reiniging, zoals Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen”. Maar het nieuws over Hem verspreidde zich juist verder, en grote mensenmassa’s verzamelden zich om naar Hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen. Hij Zelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden”.

Het gaat me vanmorgen om dat laatste zinnetje. Te midden van allerlei drukte en nood en verwachtingen van mensen zoekt Jezus de stilte op. Om alleen te zijn met God. En Zijn aanwezigheid en nabijheid te ervaren. Daar leeft Hij bij. En daar leeft Hij uit, de Zoon van God. En wie door Hem Gods kind zijn geworden, mogen erin groeien. In die intieme verbondenheid met God de Vader. Dan ga je steeds meer, vol verwachting “Abba, Vader” roepen, recht uit je hart. Als je bij herhaling bent geraakt door Zijn woorden en de uitwerking daarvan in je persoonlijk leven. Herken je dat voor jezelf?

Jezus zoekt contact met Zijn Vader als er iets belangrijks staat te gebeuren, of gebeurd is. Hij zoekt contact bij Zijn doop, in de nacht voordat Hij Zijn discipelen uitkiest, in Getsemané, en aan het kruis. Om Gods Vaderliefde te ervaren, zich daaraan te warmen, en kracht te ontvangen om staande te blijven in deze wereld, vol verleidingen om God los te laten. Jezus bidt, om niet Zijn eigen wil te doen, maar de wil van Zijn Vader. Die goed is. Daar ging en gaat het om: dat Gods wil wordt gedaan. Net zo op aarde als in de hemel. Laten we ons in de stilte van dit moment tot God richten: Almachtige God. Dank U wel voor de zondag. En voor het contact met andere gelovigen. Wereldwijd komen Uw kinderen samen om U te eren en te aanbidden. En te genieten van Uw aanwezigheid. Maar Heer, wij zijn zo weinig alleen met U. Om tot rust te komen. En te praten en te luisteren. En te genieten van U. Wijs ons een plek aan. In ons huis, onze tuin misschien. In het ziekenhuis. Wijs ons een goede tijd aan, om met U samen te zijn. U kent ons verleden. U weet wat er voor ons ligt. En daarom bidden wij U om kracht. Wilt U die ons geven, en onze liefde voor U zo groot maken dat Uw wil echt kan gaan gebeuren in ons leven. Steeds meer. Het is heerlijk om met U te zijn, Heer, zoals nu. Als Uw Geest onze geest aanraakt. En wij onze hand in Uw Vaderhand leggen. In Jezus’ Naam, amen.