Groot Nieuws
EO

5 december: Gods gevaarlijke aanwezigheid

foto: Gert de Kokfoto: Gert de Kok
  1. Nieuwschevron right
  2. 5 december: Gods gevaarlijke aanwezigheid

Gewijde muziek en een meditatie zijn de vertrouwde elementen in het radioprogramma Groot Nieuws. Ds. Gert de Kok, predikant van Kapel Hulshorst (Hervormde Gemeente Nunspeet) mediteert deze tweede advenstzondag over Zefanja 2: 1-3, 3: 1-5. Zijn thema is ‘’Gods gevaarlijke aanwezigheid’. Presentatie: Remco Hakkert

Groot Nieuws

Gert de Kok

foto: Gert de Kok

Gert de Kok

Muziekgegevens


1) Psalm 142 ‘Tot God den Heer hief ik mijn stem’, Oude Berijming 1773

2) Machtig God, sterke Rots, Lied 92 Joh.de Heer

3) Dierb’re Heiland, mijn Verlosser, Lied 43 Joh.de Heer

4) U bent de grote Koning, Opw. 166

5) Psalm 43 ‘Zend, Heer, Uw licht en waarheid neder’, Oude Berijming 1773

6) Komt tot uw Heiland, Lied 210 Joh. de Heer

7) God is tegenwoordig, Gez. 323 LvdK ‘73

8) Psalm 98 ‘Zingt, zingt een nieuw gezang den Here, Oude Berijming 1773

9) Een toekomst vol van hoop, Geen bundel

10) Op U mijn Heiland blijf ik hopen, Lied 595a Joh. de Heer

11) Verwacht de komst des Heren, Gez. 126 LvdK ‘73

12) Eens zal de dag vol blijdschap zijn, Lied 664 Joh. de Heer

13) Immanuël, Geen bundel

Meditatie


H2:1-3

1Onderzoek uzelf nauwkeurig, ja onderzoek uzelf, volk zonder verlangen,

2voordat het besluit het licht ziet

– een dag gaat als kaf voorbij –

voordat over u komt

de brandende toorn van de HEERE,

voordat over u komt

de dag van de toorn van de HEERE.

3Zoek de HEERE, alle zachtmoedigen van het land, die Zijn recht uitvoeren.

Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid,

misschien zult u dan verborgen worden

op de dag van de toorn van de HEERE.

H3:1-5

Het oordeel over Jeruzalem

1 Wee de rebelse, de besmette,

de stad die onderdrukt!

2 Zij luistert niet naar de roepstem,

geen vermaning aanvaardt zij.

Op de HEERE vertrouwt zij niet,

tot haar God nadert zij niet.

3 Haar vorsten zijn in haar midden

brullende leeuwen.

Haar rechters zijn avondwolven,

die tegen de morgen niets meer te knagen hebben.

4 Haar profeten zijn lichtzinnig,

mannen vol trouweloosheid.

Haar priesters ontheiligen het heilige,

zij doen de wet geweld aan.

5 De rechtvaardige HEERE is in haar midden,

Hij doet geen onrecht.

Elke morgen brengt Hij Zijn recht aan het licht,

er ontbreekt niets aan.

Maar wie onrecht doet, kent geen schaamte

Zefanja is een echte adventsprofeet. Hij verwacht niet alleen persoonlijk de komst van de HEERE. Hij spreekt namens God van die komst. En wat een aankondiging heeft Zefanja voor zijn hoorders. De komst van de HEERE betekent zeker oordeel en ondergang van Jeruzalem en Ninevé, van Israël en de volken. Zefanja wordt in de kunst wel afgebeeld als iemand met een lamp van de HEERE in zijn hand. Gods licht zal over iedereen schijnen en geen enkele zondaar zal het oordeel ontsnappen.

Misschien verlang jij zelf wel naar deze advent van God. Omdat je zoveel verdriet hebt om het onrecht in deze wereld. Vorsten in het centrum van deze wereld, die brullen, vol zijn van zichzelf. De rechterlijke macht, die mensen niet beschermen, maar verslinden. Opiniemakers en trendwatchers, die toch blijken gesponsord door een één of andere multinational. En dus niet betrouwbaar blijken. Of die gewoonweg een te makkelijk vertrouwen stellen op de mogelijkheden van techniek en de mens. Hedendaagse VIPS die iets van het heilige belichamen en van hun voetstuk vallen, door misbruik, schijn – heiligheid. De wetten die ze voorschrijven zelf niet naleven.

God spreekt via Zefanja echter niet alleen “de wereld” - tussen aanhalingstekens - aan. De slechte volken rondom Israël, het grote en machtige Assyrische rijk met de hoofdstad Ninevé. God richt Zijn pijlen allereerst op Jeruzalem, de stad van God. Op Israël, het volk van God. Want de mensen en plaatsen van God zijn net als de mensen en plaatsen zonder God. Ninevé zegt “Ik en verder niemand”. En Jeruzalem luistert niet naar God, vertrouwt op zichzelf en houdt God op afstand. In de stad van vrede heerst onrecht…

Hoe vaak verdienen de kerk en mensen van de kerk ook niet deze oordeelsaankondiging? Kerkelijke leiders, die genieten van de macht. Heilsprofeten met een goed verteerbare boodschap voor iedereen. Priesters en dominees die de toegang tot de Heilige blokkeren door hun handel en wandel.

Gods aanwezigheid is dus niet altijd prettig als je God aan je kant denkt te hebben. Zijn licht verlicht de duisternis. Niet alleen van de ander, van de wereld. Maar verlicht mijn duisternis, laat zien wat er bij mij aan schort. “De rechtvaardige HEERE is in haar midden, Hij doet geen onrecht. Elke morgen brengt Hij Zijn recht aan het licht, er ontbreekt niets aan.” Zijn Aanwezigheid op deze aarde is heilzaam, zekert het recht. Herinnert ons aan wat Hij bedoelt heeft, doorlicht ons handelen. Maar God laat ons in Zijn aanwezigheid nog vrij genoeg aan onszelf te hebben. Dat wij niet luisteren, niet tot Hem naderen. Verlangen naar Gods advent, Zijn komst, is daarom een gevaarlijke onderneming, vol risico’s. Want “Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten, de wereld in gerechtigheid”. Zijn aanwezigheid dringt zich dan op in Zijn oordeel. Zijn vernietiging van wat niet recht en rechtvaardig is. Hij strekt dan Zijn hand uit naar mensen, steden en landen die genoeg aan zichzelf hadden. Bij die komst kun je niet anders dan aan Zijn voeten vallen en buigen. Zo spreekt Zefanja een groot “WEE” uit namens God. Over de volken en Israël, de wereld en de kerk. En er is geen ontkomen aan. Het oordeel is zeker. Maar zover is het nog niet. Er is nog tijd. Ja, om wat te doen? Om onszelf te onderzoeken. Om de HEERE te zoeken. Zefanja geeft toch wel een escape route … voor hen die zachtmoedig zijn en gerechtigheid zoeken. Misschien word je dan verborgen op de dag van de toorn van de HEERE. Gods oordeel gaat uit naar hen die genoeg aan zichzelf hebben, in hun verantwoordelijkheid geen rekening houden met de Levende. Dikke ikken, arrogante mensen. Gods ontferming is voor zachtmoedigen, mensen die het leven niet in de hand hebben, zich afhankelijk weten. Van elkaar, van de Levende. Alleen met lege handen kun je vertrouwen op God. Er is dus nog tijd. Om ons op Zijn komst voor te bereiden. Adventstijd. Misschien ligt in uw kerk nu wel het paarse kleed op de liturgische tafel. Of draagt uw voorganger een paarse stola. Het is adventstijd. Met de paarse kleur, van inkeer, verootmoediging, boete en berouw. Vier weken lang zijn we bezig met deze vraag: kan ik God ontvangen? Kan ik Zijn komst aan? Zijn aanwezigheid is niet zonder gevaar. Advent is verwachten de komst van God-in-ons-midden, Immanuël, Jezus Christus. Die een groot WEE uitroept tegen schriftgeleerden en Farizeeën die recht in onrecht veranderen, die zichzelf verhogen. Die een groot ZALIG uitspreekt tegen armen van geest en zachtmoedigen. En hen belooft wat in onze wereld alleen voor sterken en machtigen is weggelegd. Zo richt Zefanja zijn pijlen op ons hart. Klopt die sneller voor Jezus Christus? Is er ruimte in ons hart, omdat we niet genoeg aan onszelf hebben? Zefanja’s hart klopt sneller voor God en voor ons. Hij is geen adventsprofeet, omdat hij graag ziet dat wij ten ondergaan. Hij is adventsprofeet, om ons in beweging te zetten, de HEERE tegemoet. Zo mogen wij vanochtend met Zefanja en met de kerk van alle tijden meebidden en zingen:

Een hart dat wacht in ootmoed

is lieflijk voor de Heer,

maar op een hart vol hoogmoed

ziet Hij in gramschap neer.

Wie vraagt naar zijn gebod

en bidden blijft en waken,

in hem wil woning maken

het heil, de Zoon van God.