Groot Nieuws
EO

Zondag 27 augustus

foto: pixabay
  1. Nieuwschevron right
  2. Zondag 27 augustus

Een programma met koor- gospel- praise- en
worship-muziek. Deze week een overdenking van Kees van Velzen.

06:00-07:00
Isn't she lovely - Stevie Wonder
What a wonderful world - Janine Beens & Jan Willem van Delft
Sound of silence - Simon & Garfunkel
The Prince of Egypt (When You believe) - Mariah Carey & Whitney Houston
Esther - Matthijn Buwalda
You might need Somebody - Randy Crawford
From the start - Joal Kamps
Forgive me - Donna Summer
I saw the Lord - Dallas Holm
Zout - Sharon Kips
Anything more - Dan Wheeler
No sign of it - Natalie Grant
Estaré con Él - Salvador
He watches over you - Our Family
A house is not a home - Eliane Elias

07:00-08:00
Cherish the moment - Phil Keaggy
Dreaming of April - Out Of The Grey
To find my way to You - Bebo Norman
Welkom thuis - Talitha Nawijn
Be Thou my vision - Selah
Blessed assurance - John Berry – Joh. de Heer 197/Opw. 220
Beyond justice to mercy - Susan Ashton
We are the body of Christ - Scott Wesley Brown
Father, I put my life in Your hands - John Michael Talbot
Carry You - Amy Grant
Voor eeuwig dankbaar - Opwekking
From the breaking of the dawn (Every Promise) - Stuart Townend
I wish you Jesus - Brown Scott Wesley
Chi mai - The Love Orchestra

08:00-09:00
Ontwaak, verhef je stem - Opwekking - Opw. 656
Psalm 56: 5 en 6 ‘Ik roem in God, ik prijs 't onfeilbaar woord’ - Samenzang vanuit de Bovenkerk in Kampen – NH Bundel
God van liefde, God van trouw - The Psalm Project
Grijp toch de kansen - Christelijk Mannenkoor ‘Asaf’ – Joh. de Heer 166
Als ik U ontmoet - Sela
Liefde was het, onuitputt’lijk - Koor & Band Opwekking – Joh. de Heer 548/Opw. 400
Regen op ons - Reyer & Lars Gerfen
God van licht – LEV – Opw. 807
Prijs Hem - Marjolein Keijzer
Elke traan is een gebed - Kees Kraayenoord
Breng dank aan de Eeuwige - ad hoc koor – Opw. 331
It's a lie - Gil Parris

foto: eo.nl

Overdenking van Kees van Velzen

Misschien is de mooie zomer nog niet helemaal voorbij, maar voor de meesten wel de vakantie periode.
Hoe was het? Goede vakantie gehad, een beetje kunnen uitrusten, gerecreëerd?
Het zijn de vragen waar collega's, medeleerlingen, buren en familieleden je mee kunnen begroeten. Voor velen zijn de dingen van alledag inmiddels weer de hoofdrol gaan spelen en misschien kijk je nu al uit naar de najaarsvakantie.

Dat brengt me bij de volgende vraag: Waar haalt u, haal jij, je energie vandaan? Hoe pep je jezelf op?
Ikzelf vind sporten, beweging, belangrijk. Variërend van naar de sportschool gaan, op een sportclub zitten, tot tuinieren, wandelen, zwemmen, fietsen. Noem maar op, je lijf als dat (nog) gaat tenminste, moet actief blijven.
Gaan we het daarmee redden?

Graag lees ik Jesaja 40. Wat een machtig hoofdstuk! Het begint al met de opdracht het Joodse volk te troosten. Een belangrijke opdracht en heel actueel. Vervolgens lees je in dit Bijbelgedeelte iets over de geweldig grootheid van God. Maar ook Zijn tederheid. In Zijn Arm de lammeren.
Maar het laat, verrassend, vind ik, te midden van al dit moois een ander geluid horen. Een geluid van grote ontevredenheid. Zie maar Jesaja 40:27: “Waarom zegt u dan Jakob, en spreekt u, Israël: Mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij?”

Waar komt dit vandaan? Historisch gezien, we spreken over ongeveer 750 jaar voor Christus wanneer Jesaja dit schrijft, krijgt Israël te horen, zie eerdere en latere hoofdstukken van Jesaja, dat God hen zal straffen voor hun ongehoorzaamheid. Met name het loslaten van de Almachtige God en het kiezen voor afgoden. Hoe dom kun je dan zijn?! De Heere had dus kunnen zeggen: je ellende heb je helemaal zelf veroorzaakt als je nu roept dat Ik niet naar je luister! Bekeer je van je zonden! Dat had Hij kunnen doen, maar dat doet Hij hier niet.

Hij pakt dit opstandige volk als het ware bij de schouders, schudt hen vriendelijk door elkaar en zegt dat Hij de Eeuwige is, de Schepper die nooit moe wordt. Onvoorstelbaar zijn Zijn inzicht en Zijn kracht.

Wat doet Hij? Jesaja 40: 29, Hij geeft de vermoeide kracht en vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Hij is de Bron van deze dingen die we allemaal nodig hebben!
Wat een bemoedigingen!
Misschien dat je, als je wat ouder bent en nog denkt aan de vraag die ik eerder stelde waar je de energie vandaan haalt: “Als ik nog maar wat jonger was!”
Dat antwoord komt meteen (vers 30), ook jongeren raken moe en uitgeput. Als ik denk b.v. aan de voorbije Tour de France: ongelooflijk wat een prestaties, wat een conditie, hoe houden die kerels en ook vrouwen, dat vol met al die bergetappes?! Maar hier geldt dat ook topsporters, net als iedereen, tegen hun grenzen aan lopen.

Vermoeidheid? Wie kent het niet? Wat doe je er aan?
Lees het vervolg vers 31: “Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen” , of, zegt een andere vertaling, “Die putten nieuwe kracht”.

Wat is dat de Here verwachten? Ja, wat is verwachten eigenlijk?
Als je iets verwacht dan reken je er op dat het zal gaan gebeuren. Hier staat “de Heer verwachten”, een bijzondere zin. Wat verwacht je dan? Steun, hulp, genezing, uitredding? Dat kan allemaal maar het staat er niet bij!
Het is God, de Here Jezus, verwachten. Ja maar, wat dan precies? Staat er nogmaals, niet bij.
Het is leven, een leven van opzien naar God, Hem in alles vertrouwen, Hij weet de uitkomst, laat het aan Hem over, maar verwacht het van Hem!

Hierbij denk ik aan een bruiloft waar ik ooit aan meewerkte. Een jongeman uit Azië trouwde met een meisje van Urk. Wat een prachtig en gelovig stel!
De bruid zou arriveren in een klassieke auto gereden door haar moeder, maar wat er ook gebeurde, moeder en dochter kwamen niet opdagen. Het was een dienst in de buitenlucht en prachtig weer, maar geen bruidsauto en ook geen bruid. Het werd later en later. Ik keek de bruidegom aan. Weet je zeker dat ze gaat komen? “O ja” was het enthousiaste antwoord. Minuten gingen voorbij, geen bruid, niks, ook niet in de verte.
“Weet je zeker dat ze ons niet laat staan?” vroeg ik nogmaals. En weet je wat ik zag? Naarmate de tijd verstreek werd de bruidegom, die moest wachten en ik vond behoorlijk lang, steeds enthousiaster!
Hij stond zelfs te springen van vreugde omdat hij zeker wist dat zijn bruid er aan zou komen. En inderdaad, hij werd niet teleurgesteld! Ze kwam, stralend en wel.
Van deze broeder leerde ik iets over verwachting ook al kunnen dingen soms, naar mijn gevoel, lang duren.

Jesaja sluit af met een bijzondere illustratie. De adelaar. Als je leeft in verwachting van en naar God ga je lijken op een adelaar.
De adelaar, die vogel die tot ieders verbeelding spreekt. Komt ook in ons land voor. Symbool voor landen en volken, merken van motorfietsen en auto's. Misschien wel gezien tijdens de vakantie.
Wat is er toch met deze vogel?!
Indrukwekkend de getallen: vleugelspanwijdte tussen de 2 en 2,5 meter. Onvoorstelbaar gezichtsvermogen, superpower in de borstspieren, enorme sterke klauwen van poten.
Maar vooral het zweven op enorme hoogten waarbij je de vleugels niet of nauwelijks ziet bewegen.
Een toonbeeld van rust boven orkanen.
Kan die adelaar dat meteen dat zweven op de wolken en m.n. Dat opstijgen waar het hier over gaat?
Nee, niet onmiddellijk uit het ei natuurlijk. Daar gaat een proces aan vooraf van vallen en opstaan, maar wel met de bescherming van de ouders. Hier mogen ook wij van leren. Ga in het proces met God om Hem te vertrouwen en te verwachten. Hij laat je niet beschaamd staan.

Wat een voorbeeld voor ons! Dat verwachten van de Here Jezus bijvoorbeeld. Dat zie je in Openbaring 3:10, ze hebben het bevel bewaard Jezus te blijven verwachten, daar in die gemeente.
Hoe ook jouw vakantie was, wel of niet uitgerust weer terug. Vertrouw op God, richt je blik op Jezus en verwacht Hem. Onder alle omstandigheden.