Groot Nieuws
EO

Zondag 2 oktober

foto: Shutterstock
  1. Nieuwschevron right
  2. Zondag 2 oktober

Een programma met koor- gospel- praise- en
worship-muziek. Deze week een meditatie van Jurjen ten Brinke.

06:00-07:00
You are the sunshine of my life - Stevie Wonder
Before I tell them - Yolanda Adams
Broken together - Casting Crowns
You might need Somebody - Randy Crawford
Wat gaan de wolken snel - Matthijn Buwalda
Fear not - Missi Hale
Jesus In your eyes - Julie & Buddy Miller
This love of mine - Kelly Willard
Jouw eigen weg - Reni & Elisa Krijgsman
Does anybody know - Us & Our Daughters
Rest easy - Andrew Peterson
I need You to hold my hand - Naomi Shelton & The Gospel Queens
Oh what a Love - Graham Kendrick & Stuart Townend
I say a little prayer - Aretha Franklin
When the Savior reached down for me - Johnny Cash
Hymn - Brooke Fraser

07:00-08:00

One more soul - Dallas Holm
Greet the day - Amy Grant
My hope is built - Buller & Balzer & Aichele
Blessed assurance - CeCe Winans – Joh. de Heer 197
U wijst ons de weg - Jedi Noordegraaf
Wonderful, merciful Saviour - Susan Ashton
My Jesus, I love Thee - Michael W. Smith – Opw. 392
Father, we love You – Opwekking – Opw. 147
Majesty - Steve Green
Amazing grace - Crystal Lewis - Opw. 428
Song of beauty - Trinity
Great is thy faithfulness - Kathy Troccoli – Opw. 123
Pass me not - The Martins
God gave me a song - Oslo Gospel Choir

08:00-09:00

Welkom in ons midden – Opwekking – Opw. 676
Psalm 138: 3 en 4 ‘Dan zingen zij, in God verblijd’ - Samenzang Bovenkerk & Hollandkoor – NH Bundel
Israels Triomflied (Psalm 149) - Miranda de Vlieger & Psalm Project
Daar zeg je u tegen - Elise Mannah
Al de weg leidt mij mijn Heiland – Christelijk Mannenkoor ‘Lelystad’ – Joh. de Heer 5
Het grote geheim - Marcel & Lydia Zimmer
Genade zo oneindig groot - Sharon Kips & Miranda de Vlieger – Opw. 428
Blijf met mij Heer – Christelijk Gemengd Koor ‘Cantate Deo’ – Joh. de Heer 586
Mijn hoop is op U Heer - Zanggroep & Samenzang & Combo – Opw. 337
Ik buig neer - Bouw Uw Troon
Abba Vader - Westlands Mannenkoor – Joh. de Heer 100
Vrede van God - Peter van Essen & Opwekking – Opw. 602
Jezus, Hij is Koning – Christelijke Gemengde Zangvereniging ‘Asaf’ – Opw. 13
Rust - Reyer van Drongelen & Mirjam de Jager

foto: eo.nl

Meditatie van Jurjen ten Brinke

Het is een bekende uitspraak geworden: ‘Als het niet van God is, dan zal het vanzelf uitsterven. Is het wel van God, dan moet je het niet willen uitroeien.’ Woorden van Gamaliël, een wijze Joodse leider die onder andere de leraar van de Paulus was. In welke context is deze uitspraak gedaan?

In het boek Handelingen zijn de apostelen op pad om dat wat ze van Jezus geleerd hebben uit te delen in hun omgeving. De Joodse leiders zijn er niet blij mee en dus worden de apostelen opgepakt. Wat opvalt is dat we niet lezen dat ze ertegen geprotesteerd hebben. Ze laten het gebeuren, misschien wel omdat ze het Jezus zo hebben zien doen. Of omdat ze wisten hoe het bij Mozes was gegaan, toen hij het volk Israël bij de Rode Zee vertelde dat de ‘Heer voor u zal strijden en jullie stil mogen zijn’. Ik weet niet of ze echt gewillig mee zijn gegaan, maar ik vind het opvallend; ook richting vandaag de dag en alle protest in de samenleving. Onze vrijheid is een groot goed en het recht op demonstraties ook. Maar als je echt weet dat God aan je kant staat, blijf dan weg van geweld en heb het vertrouwen dat God zorgt. De God van toen is de God van nu, met dezelfde uitgestorte Geest!
En dan is daar de wonderlijke bevrijding. De engel van de Heer gebiedt hun om naar de tempel te gaan en daar te spreken over ‘alles wat dit nieuwe leven aangaat’. Prachtig zoals het er staat; in de oorspronkelijke vertaling staat alleen ‘leven’, trouwens. Maar dan wel een Grieks woord dat ‘de volheid van het leven’ betekent. Het is misschien een wat merkwaardige manier om er zo over te spreken, maar we lezen verderop in Handelingen dat pas in een later stadium de volgelingen van Jezus ook ‘christen’ genoemd werden. Er is nog geen naam voor en dus zijn het nu vooral mensen die letterlijk ‘anders leven’! Het was een manier van leven waarin je je geld en goederen deelde. Waarin je samen een familie van Jezus vormde. Het was een manier van leven waarin je wel naar de tempel ging om God te eren, maar waarin je nadrukkelijk ook thuis broeders en zusters ontving, het brood brak om Jezus te gedenken en Hem aan te roepen.
Het is wel een film waard hoe het verhaal vervolgens gaat. De apostelen worden opgesloten, het duurt letterlijk een halve dag om de hele raad in spoedzitting bij elkaar te krijgen en dan worden er tempelwachters, bewakers, naar de gevangenis gestuurd zodat de apostelen voorgeleid kunnen worden. Maar ze zitten niet meer in de gevangenis; ze zijn weg! Een engel heeft hen eruit geleid; je kunt het verhaal lezen in Handelingen 5. Vervolgens komt er iemand binnen bij de Joodse leiders: ‘Hallo, mag ik even, die mannen die u gevangen hebt gezet zijn in de tempel om onderwijs te geven.’
Ze worden alsnog ‘politiek correct’ opgepakt; zonder geweld, met zachte hand, omdat anders het volk in opstand zou komen. Zoveel is er niet veranderd dus, want politiek gezien gebeurt dat vandaag de dag nog steeds.
En vervolgens wordt er gedreigd. Gedreigd door de machthebbers, die de sleutels van gevangenissen hebben. Die maar één ding wilden: deze mensen stoppen. Maar: God is niet te stoppen en Zijn volgelingen zijn dat, als het goed is, ook niet. ‘Men moet God meer gehoorzamen dan mensen.’ Zo. Die zit. Waarbij ik overigens wel wil zeggen dat je dit zinnetje niet altijd voor je eigen karretje kunt spannen; dan wordt het wel heel goedkoop en dan gebruik je God voor je eigen doelen.
Vervolgens is Gamaliël degene die met zijn advies komt. Hij herinnert in dit Bijbelgedeelte iedereen aan twee opstandelingen die zichzelf ook de verlosser noemden. Na hun ondergang verdween hun aanhang vanzelf; als het mensenwerk is verdwijnt het. Als de verkondiging van Jezus echter Gods werk is, dan zou het doden van de apostelen vechten tegen God zijn. Afzijdig blijven en afwachten is volgens Gamaliël de beste optie en de vergadering neemt zijn raad over. De apostelen zijn gered; ja, God is er ook nog!

Nog even een reflectie op dit gebeuren. Kijk, tijdens Jezus’ arrestatie en kruisiging stonden de discipelen aan de zijlijn, maar nu niet meer. Door de opstanding van Jezus en de vervulling met Zijn Geest zijn ze in beweging gekomen. En daarom wil ik je vragen: is ‘afwachten’ zoals Gamaliël zegt nu altijd goed? Dat lijkt me niet. Soms is ingrijpen juist nodig, om erger te voorkomen. En bovendien is het niet zo dat alles wat ‘groeit’ wel van God moet zijn. De Bijbel laat immers zien dat de groep mensen die Jezus volgt relatief gezien klein is: talloze mensen keren zich van hem af, om welke reden ook. Gamaliël wil ‘afwachten’. En dat is in dit kader een wijs advies en het wordt vervolgens ook duidelijk dat zijn woorden ánders vervuld worden dan dat de joodse leiders hadden gehoopt, want het gebeuren blijkt inderdaad van God te zijn. Maar: het is vanaf die dag niet met één stijgende lijn gegaan, waarbij het christendom in kracht en aantallen won en al het andere erbij liet verbleken. Ook later waren er vervolgingen en tegenslagen.

Beste luisteraar, ik wil je oproepen om niet ‘af te wachten’, maar om te ‘verwachten’. Zoals Maria, de moeder van Jezus, zijn geboorte verwachtte. Zoals de oude Simeon en Anna de komst van de Messias verwachtten. Zoals Psalm 27:14 zegt: Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden. Ja, wacht op de HEER.
Het woord ‘wachten’ hier is in de grondtaal ‘verwachten’. Erop rekenen. Ervanuit gaan. Wéten dat het komt, die belofte van God. Dat Christus opnieuw komt om Zijn kinderen thuis te halen. Om Zijn rijk definitief te vestigen in de hemel en op een nieuwe aarde. Die boodschap van hoop mogen jij en ik, ook deze nieuwe week, met daden en met woorden verkondigen!

Psalmen voor U
Dit is een Psalm op verzoek. En dat doen wij in samenwerking met het NBG.
De audiobijbel is hier te vinden en te beluisteren: https://bijbel.nbv21.nl/

In de Mijn Bijbel app van het NBG (gratis) zijn de NBV21 en de BGT te beluisteren door de luidspreker aan te klikken.

De Psalmen uit de NBV21 Audiobijbel zijn opgenomen en geproduceerd door Thinium Audioboekproducties. De voorlezer is Lottie Hellingman.
© NBG 2021.