Groot Nieuws
EO

1 mrt: Testcase, de verzoeking in de woestijn

  1. Nieuwschevron right
  2. 1 mrt: Testcase, de verzoeking in de woestijn

De meditatie voor deze eerste lijdenszondag, wordt verzorgd door Ds. P. (Pieter) Nobel, predikant van de Hervormde Gemeente te Garderen.
Thema: De verzoeking in de woestijn (Lukas 4:1-13)

Muziekgegevens

1) Dan zingen zij, in God verblijd, Psalm 138: 3 en 4

2) Heilig Woord van God, Gezangen Sions

3) U bent mijn hulp Heer, geen bundel

4) Staand’ op de beloften, Opwekking 216

5) Ik bouw op U, Opwekking 124

6) Halleluja! Laat opgetogen, LvdK Psalm 139: 1, 2 en 3

7) Heilige Geest van God, Opwekking 343

8) Onze Vader, geen bundel

9) Gods goedheid houdt ons staande, Psalm 107:1 en 10

10)Hij is verheerlijkt, Opwekking 349


Meditatietekst

Voordat een nieuw model auto op de markt wordt gebracht, krijgt hij eerst een heel uitgebalanceerd en uitgebreid testprogramma. De remmen worden getest, er wordt gekeken of de auto wel vast op de weg ligt, enz. Pas wanneer alle onderdelen van de auto 1 voor 1 zijn getest en bijgesteld, is de auto geschikt voor zijn doel.
Want het doel van de auto is: mensen veilig vervoeren.

Testen, toetsen, dat kan ook gebeuren met mensen.

Als je een zware opleiding gaat volgen, of naar een nieuwe baan solliciteert, krijg je nog al eens een psychologische test. Om zo te kijken of je wel geschikt bent voor die opleiding of baan. Vanmorgen zijn we er getuige van hoe de Heere Jezus getest wordt. En dat gebeurt op het moment dat Hij vol is van de Heilige Geest, zegt Lukas.

De Heilige Geest was nog maar net op Jezus neergedaald bij Zijn doop in de Jordaan.
En nu leidt Hij Hem naar de woestijn om daar verzocht te worden door de duivel.
Meteen na de doop wordt Hij dus in het diepe gegooid.

Ja, want dit is de vraag: kan de Heere Jezus zijn messiaanse taak van redding, waarvoor Hij de Heilige Geest heeft ontvangen, aan?

Om een antwoord te krijgen op die vraag brengt de Heilige Geest de Zoon van God in de macht van de Tegenstander, de duivel. 40 dagen lang wordt Jezus getest. Op welke manier, dat weten we niet, dat schrijft Lukas niet. Hij noteert alleen de laatste 3 testen aan het einde van die 40 dagen.
En denk nu niet: ja maar, omdat Jezus de Zoon van God was, kon er in die verzoeking toch niets mis gaan?

Jezus kon toch niet zondigen?

Dat laatste is waar, maar zijn zondeloosheid was geen automatisme. Het was voor de Heere Jezus geen koud kunstje om staande te blijven. Ook Hij moest gehoorzaamheid leren, zegt de Bijbel elders. En daarom gebeurt hier ook niet zomaar iets in Lukas 4. Voelt u de spanning?
Nu is het echt menens, want u weet hoe dat met de eerste Adam ging.
En in diezelfde lijn met ons is gegaan.

Hoe zou dat nu met Jezus, met deze tweede Adam gaan?
Zal deze nieuwe Adam, anders dan de eerste, wel staande blijven?

Luisteraar, wat komt de Heere Jezus hier dicht bij ons.
Hij is ons in alles gelijk geworden en is in alle dingen zoals wij verzocht geweest. Wat Hij Zelf meemaakt, maken ook zijn kinderen mee.

De eerste testcase waarmee Jezus te maken krijgt, spreekt Hem aan op wat tastbaar en materieel is: brood. En is dat niet 1 van de grote verleidingen van onze tijd, materialisme? Zeker, ieder mens heeft geld nodig om te leven, maar door altijd maar met geld/bezit en werken bezig te zijn, heb je geen tijd meer voor God en voor Zijn Woord.

In de tweede testcase vraagt de duivel Jezus voortijdig een beroep te doen op Zijn macht over deze wereld. Dat is een diepe trek in u en mij: macht willen hebben, eer en glorie willen ontvangen, aanzien, roem, succes. Elke dag hoor je het: pak wat je pakken kunt, wacht niet, doe het nu. En hoe gemakkelijk pak je iets wat God je nog niet heeft gegeven?

De derde testcase verleidt Jezus om God uit te dagen Hem op te vangen als Hij zich laat vallen van de tempelmuur. En hoe herkenbaar is dat niet? Over onze grenzen heengaan, op de stoel van God gaan zitten. Hem dwingen Zichzelf te bewijzen als teken dat Hij werkelijk bestaat.

Wat denkt u, hoe zouden wij door deze testen heenkomen?
Wanneer ik heel eerlijk ben, moet ik zeggen, dat het mij niet lukt om de testen die de Heere Jezus heeft ondergaan, goed door te komen.
Wij zouden bij de eerste test kiezen voor het materiële, bij de tweede test voor macht en eer, en bij de derde test over onze menselijke grenzen heen te gaan. Zo zitten wij in elkaar, toch?

Wat is het dan een troost om te weten dat de Heere Jezus als mens onder de mensen het testprogramma heeft ondergaan en weerstaan!

In uw en mijn plaats!

En Hij is er glansrijk doorheen gekomen. Hij slaat alle verzoekingen van de duivel van zich af. Zijn uitslag van het testprogramma is onze uitslag geworden.

Hier is het Goede Vrijdag en Pasen bij voorbaat: pure genade!

Jezus, Hij is onze Redder en Zaligmaker.

Dat is een bron van troost als je zelf telkens weer struikelt en valt in de testcases van satan. Dan mag je weten, wat de Bijbel zegt: ‘hoewel Hij de Zoon was, moest ook Hij gehoorzaamheid leren uit wat Hij heeft geleden’. Ja, en dan is Jezus’ overwinning ook een bron van hulp voor je. Want Hij weet als geen ander wat het is om getest te worden. En juist zo kan Hij u en mij te hulp komen.

Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt, heeft Hij gezegd. En zo is de Heere Jezus ook ons Voorbeeld.

Leef dicht bij het Woord van God, zoals de Heiland en hou je eraan vast. En wanneer je dan getest wordt, wijs Gods tegenstander dan op de woorden van God Zelf. En bid elke dag: ‘maak in Uw Woord mijn gang en treden vast’.

‘Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze’.

Bid om de Heilige Geest:

‘Wilt U me helpen om te leven zoals U dat wilt.

Wilt U me helpen de juiste keuzes te maken’.

Zo, in de kracht van Jezus die Overwinnaar is, zul je staande blijven.

Zul je meer dan overwinnaar zijn, door Hem die ons heeft liefgehad.