Groot Nieuws
EO

20 mei: Pinksteren, een bijzonder feest!

  1. Nieuwschevron right
  2. 20 mei: Pinksteren, een bijzonder feest!

De meditatie met als thema "Pinksteren, een bijzonder feest" (Handelingen 2 : 1-4) wordt verzorgd door Petra Smit, predikant van de Vrije Evangelische Gemeente in Bussum.

Groot Nieuws

Muziekgegevens

1) Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen, Opw. 334

2) Alles wat adem heeft, love de Here, Gez. 21 (LvdK)

3) Heer, ai, maak mij Uwe wegen, Psalm 25 : 2 en 6 (NHB)

4) Geest van hierboven Gez. 477 (LvdK)

5) Ja, de Trooster is gekomen, Lied 109 : 1 en 5 (Uit aller mond)

6) Er komen stromen van zegen, JdH 57

7) Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, Gez. 476 (LvdK)

8) Jezus zal heersen waar de zon, Gez. 281 (LvdK)

9) Luister naar de wind, Gez. 936 (Nieuwe LvdK)

10)Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest, Psalm 119 : 3 en 86 (NHB)

11) Blaas met de adem van Uw Geest, Opw. 472

12) Wat zijn de goede vruchten, Gez. 251 (LvdK)

13) We wereld is gewonnen

14) Wij leven van de wind, Opw. 334

Meditatietekst

Vandaag is het Pinksteren. Voordat Jezus terugging naar zijn Vader in de Hemel beloofde Hij zijn leerlingen dat Hij hen niet alleen achter zou laten. Met Pinksteren vieren we dat deze belofte werd vervuld.

Ik lees voor u Handelingen 2: 1-4

1Toen de dag van het ​Pinksterfeest​ aanbrak waren ze allen bij elkaar.2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de ​heilige​ Geest​ en begonnen op luide toon te spreken in ​vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Het is wel duidelijk dat er op die Pinksterdag iets bijzonders gebeurt. Als Jezus’ belofte wordt vervuld horen de mensen het geluid van een geweldig sterke windvlaag. Ik heb me afgevraagd waarom dat geluid klonk en ik denk dat ik het eenvoudig zo kan uitleggen: Kent u het spreekwoord er gaat een andere wind waaien? Dat betekent dat het tijd is voor iets nieuws. Wanneer er gezegd wordt dat er in een bedrijf een andere wind gaat waaien, dan betekent dat, dat de mensen zullen merken dat er een nieuw beleid en een nieuwe aanpak is.

Het geluid van de wind op Pinksteren maakt duidelijk dat er iets nieuws gaat gebeuren. Dat nieuwe is de vervulling van de profetie van Joël: dat God als de tijd vervuld is zijn Geest zal uitstorten. Het geluid van de wind is een hoorbaar teken van de komst van de Geest, zoals bij de doop van Jezus de duif een zichtbaar teken was van de Heilige Geest. De Heilige Geest gaat van de Vader én de Zoon uit. Ze zijn één in wezen. Door de komst van de Heilige Geest is de Heer zelf bij zijn leerlingen. Hij is bij hen allemaal op hetzelfde moment, dat is een grote verandering, want toen Jezus op aarde te midden van zijn leerlingen wandelde, kon Hij maar op één plaats tegelijk zijn. De Heilige Geest kan altijd en overal bij de gelovigen zijn, bij u thuis, in de kerk of als u onderweg bent.

Het geluid vult het huis en trekt de aandacht van joden en joodse bekeerlingen die gekomen zijn om God de eerste opbrengst van de oogst aan te bieden. Het is druk in Jeruzalem, vanuit alle windrichtingen zijn mensen aanwezig, uit verschillende landen van over de hele wereld. Het is niet moeilijk om u voor te stellen hoe de mensen verschrikt om zich heen kijken als ze het geluid van een storm horen.

De leerlingen zullen wel verwonderd gekeken hebben naar het verschijnsel van het vuur. Het verdeelde zich als een soort tongen over ieder van hen. Het duurt maar een moment, dan is het vuur ook weer verdwenen. Of nee, het is niet verdwenen. Het heeft de leerlingen van Jezus vervuld. De leerlingen zijn vervuld door Gods Geest en dat doet iets met ze. Ze zijn vol vuur, ze worden enthousiast, ze prijzen en loven God om wie Hij is en om wat Hij heeft gedaan.

Toen Jezus op aarde was, liet Hij ons zien hoe God is. Zoals Jezus leefde zo is God, net zo rechtvaardig, zo liefdevol en zo genadig. Jezus was bereid zichzelf voor de wereld te geven. Hij leed, stierf en overwon de dood. Als u wilt weten hoe God is, kijk dan maar naar Jezus. De Heilige Geest brengt Gods daden in herinnering, waardoor de leerlingen van Jezus God loven om wat Hij heeft gedaan. De Heilige Geest inspireert en maakt het geloof levend door de leerlingen in gedachten te brengen wat Jezus heeft gezegd en wat hij heeft gedaan. De Heilige Geest leidt en troost de leerlingen. Ik kan me voorstellen dat de schrijvers van evangeliën geïnspireerd door de Geest, voor de gelovigen van de eerste gemeente opschreven wat Jezus had gezegd en gedaan. Zo kon de Heilige Geest hen in situaties waarin ze troost en leiding nodig hadden ook de woorden van Jezus te binnen brengen. Door de Heilige Geest is de Heer nog steeds bij zijn leerlingen. Hij helpt ons om in vertrouwen op God te leven. Soms doet Hij dat door een lied in het hoofd en in het hart te geven, bijvoorbeeld als je verdrietig bent of afscheid hebt moeten nemen van iemand van wie je houdt. Soms is geloven dat Hij erbij is voldoende om kracht te ontvangen. Hij blaast een zwak vlammetje van geloof niet uit, maar blaast het aan. Zijn aanwezigheid is als de wind, ongrijpbaar maar toch ervaarbaar, de wind in de rug. Hij blaast ons de adem in en helpt ons te zingen voor God.

De leerlingen op het Pinksterfeest aanbidden en prijzen God in verschillende talen. Is het een wonder van het gehoor? Of een wonder in de spraak? Voor de joden en joodse bekeerlingen in Jeruzalem is het reden tot gesprek. Zij horen de leerlingen in de taal van hun geboorteland spreken. Het goede nieuws wordt doorverteld. Na Pinksteren gaat het de wereld over, de Geest wakkert het vuurtje aan.