Adres Onbekend
KRO-NCRV

Nog niet opgelost: het kind van Jo uit Hillegom

foto: Rigtje
  1. Nieuwschevron right
  2. Nog niet opgelost: het kind van Jo uit Hillegom

“Misschien is de baby van Jo uit Hillegom mijn halfbroer of -zus…”

Tijdens de uitzending worden we via een familielid getipt naar een mevrouw Jo Klein uit Hillegom en er lijkt herkenning te zijn aan de hand van onderstaande foto's. Toch kan dit bij nader inzien niet de juiste vrouw zijn, omdat Jo Klein geen broers heeft en in de brieven van 'onze' Jo spreekt zij over haar broers... Dus iedereen die meer weet over de juiste Jo uit Hillegom, bel ons vooral op 0800 3030300 of mail naar zoeken@adresonbekend.nl. Beluister hieronder het fragment.

En er zijn meer tips binnengekomen over de zoektocht. Op zondag 27 februari 2022 hoort Rigtje dat we mogelijk op zoek zijn naar Jo Brouwer! Zij wordt genoemd in een artikel over de Oranjefeesten in Hillegom in 1939. Ook vinden we een huwelijk in de archieven van Hillegom van de Engelse Gladys Irene Elizabeth Dutnall en de Nederlandse Willem Brouwer met drie kinderen uit 1924, 1927 en 1931. Hun adres was de Weeresteinstraat in Hillegom. Wie weet meer over deze familie Brouwer? Moeten we inderdaad zoeken naar Jo Brouwer? 0800 3030300 of zoeken@adresonbekend.nl voor iedereen die meer weet!

Het verhaal
Rigtje en haar zoon Klaas (junior) hadden het kort geleden over Rigtje’s vader Klaas van Duinen, die een vriendinnetje tijdens de oorlog had in Hillegom. Ze schreven elkaar brieven in het jaar 1946. En recentelijk zijn die brieven boven water gekomen! Uit de brieven blijkt regelmatige correspondentie en er zitten zelfs foto’s bij. Het vriendinnetje heet Jo en zij zou in die periode een kind hebben gekregen, zo blijkt uit een foto waarop zij te zien is met een baby op schoot: “Mijn vader heeft hier nooit openlijk over gesproken. Maar toen onze moeder overleed in 1990 zette onze vader Klaas van Duinen ineens een foto van deze Jo op de schoorsteenmantel! Wij hebben helaas nooit doorgevraagd waarom en ook niet wie het meisje op de foto was. Pas nu de brieven zijn gevonden weten we dat het Jo uit Hillegom moet zijn geweest.”

De brief is opgetekend op 20 januari 1946 en in die brief staat dat Jo niet wist dat Rigtje’s vader al een relatie had: “Mijn vader en moeder waren in die periode verloofd en zijn uiteindelijk ook getrouwd. Maar blijkbaar had mijn vader in die tijd ook omgang met een ander meisje: Jo. Uit de brieven blijkt ook dat hij in Hillegom bekend was bij Jo’s familie. Misschien is de baby op de foto wel mijn halfbroer of halfzus. Ik wil graag weten wie het kind van Jo is. En zouden mijn vader Klaas en Jo contact hebben gehouden na de oorlog?”

Aanknopingspunten
*
de halfbroer of halfzus van Rigtje (geslacht onbekend)
* het is een kind uit een kortstondige relatie tussen Rigtje’s vader en een vriendinnetje uit Hillegom
* Rigtje’s vader was Klaas van Duinen, geboren in 1920 en overleed in 1998
* Klaas van Duinen correspondeerde in de oorlogsjaren met ene ‘Jo’ uit Hillegom
* Jo woonde in Hillegom met haar vader, moeder en broers
* Jo’s moeder was van Engelse komaf en reisde op 6 december 1945 naar Engeland
* ook correspondeerde deze Jo regelmatig in de oorlogsjaren met een Nederlandse vriend die verbleef in Rusland
* waarschijnlijk is Klaas van Duinen in de oorlogsperiode in de omgeving van Hillegom en deze ‘Jo’ geweest
* Jo stuurde in 1946 een brief en een foto van zichzelf met een baby op de arm aan Klaas van Duinen

Jo met baby | Jo in witte jurk | brief van Jo

Rigtje zoekt het kind van Jo