Zin, Zout en Zegen Podcast
Zin, Zout & Zegen is een reis door Nederland met aandacht voor authentieke geloofsverhalen en de rol van ‘geloof’ in het dagelijks leven.

Podcasts afleveringen

Uitzending van 15 september 2019

Iedere zondag zendt de EO het radioprogramma Zin, Zout en Zegen uit. Elke week ontmoeten we één kerkganger die vertelt over zijn of haar kerk. Wat vindt hij/zij in de kerk en wat neemt hij/zij mee de nieuwe week in?.

Uitzending van 8 september 2019

“Een plek om zomaar even binnen te lopen; dat willen we zijn”, zegt Aart van Bruggen. Hij is lid van de kunstcommissie van de Utrechtse Nicolaïkerk. In deze kerk is tot en met 15 september het werk te zien van 39 anders begaafde mensen die genomineerd zijn voor de ‘Special Award 2019’. In ‘Zin, Zout & Zegen’ gaat Yvonne Sprunken met hem in gesprek.

De stadskerk is niet alleen op zondag open, maar wil ook door de week een plek zijn waar iedereen binnen kan lopen. Ze willen toegankelijk zijn. Daarom organiseren ze jaarlijks de zogenaamde ‘Klaasmaaltijd’ voor daklozen én werken ze vol liefde aan dé landelijke beeldende kunstwedstrijd voor kunstenaars met een handicap.

De dienst wordt geleid door Dirk Neven, voorganger van de Nicolaïkerk..

Uitzending van 1 september 2019

“Een kerk die niemand uitsluit of in een hoek drukt, maar iedereen de ruimte geeft en naast mensen komt staan.” Van zo’n kerk droomt ds. Wieger Sikkema. “Een kerk die zich niet opdringt, niet overheersend is of betuttelend, maar een gemeente die zich uitsluitend laat leiden door liefde, liefde en nog eens liefde. Omdat God liefde is.” De predikant preekt over deze ‘droom van een kerk’ in zijn gemeente: de Berea-gemeente in Apeldoorn-Noord.

Ook John Lapré droomt van zo’n kerk. Samen met ds. Wieger Sikkema schreef hij het boek ‘Van hart tot hart’. Een openhartige briefwisseling over geloof, homoseksualiteit en gender. In ‘Zin, Zout & Zegen’ praat Petra de Joode met John over de weg die hij tot nu toe ging. Over de pijn van de afwijzing maar ook over mooie dingen: het ‘meebewegen’ van zijn moeder, Gods liefde, de liefde tussen hem en zijn man Lionel en hoe ze samen zoeken naar een heilige levenswandel..

Uitzending van 25 augustus 2019

Corina Schipaanboord groeide op in de Gereformeerde Gemeente, ging zondags steevast twee keer mee naar de kerk en bezocht door de week een reformatorische school. Ze leefde in een veilig wereldje, waar iedereen zo ongeveer hetzelfde geloofde. Toen ze een jaar of zeventien was en naar de Christelijke Hogeschool Ede ging, was dat een regelrechte cultuurshock. Haar medescholieren hadden het over tv-programma’s en artiesten waar Corina nog nooit van had gehoord. Hierdoor voelde ze zich naar eigen zeggen weleens “een dom Refootje”.

Maar dat was en is ze niet. Corina maakt weloverwogen keuzes en koos er bewust voor om de Gereformeerde Gemeente trouw te blijven. Dat neemt niet weg dat ze over kerkmuren heen kan kijken. Het was geen punt om samen met de evangelische Natasja Verhagen het boek ‘God bestaat echt’ te schrijven.

In ‘Zin, Zout & Zegen’ gaat Yvonne Sprunken deze zondag met Corina Schipaanboord mee naar de Petrakerk in Kapelle (Zeeland). Daar ontmoeten ze ook Natasja Verhagen. Samen buigen ze zich over een aantal verschillen en overeenkomsten tussen Evangelisch en Reformatorisch.

De meditatie in deze uitzending is van dominee Baan. Hij preekt over de tekst: ‘Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen.’ (Mattheüs 6: 19 en 20). Dat de preek juist over deze tekst gaat, ervaart Natasja als een cadeautje.

Deze aflevering is eerder uitgezonden op 18 november 2018..

Uitzending van 18 augustus 2019

Iedere zondag zendt de EO het radioprogramma Zin, Zout en Zegen uit. Elke week ontmoeten we één kerkganger die vertelt over zijn of haar kerk. Wat vindt hij/zij in de kerk en wat neemt hij/zij mee de nieuwe week in?.

Uitzending van 11 augustus 2019

In deze uitzending van ‘Zin, Zout & Zegen’ gaat Yvonne Sprunken met Anton van Rijn mee naar wijkgemeente Emmaüs in Bodegraven. Zijn medemens helpen is voor Anton een belangrijke manier om zijn geloof uit te dragen. Dat doet hij onder meer met behulp van zijn SRV-wagen (een kleine, rijdende supermarkt). Daarmee is hij van grote waarde voor zijn klanten – en niet alleen vanwege de boodschappen. Anton neemt ook de tijd voor een praatje en helpt waar hij kan met kleine dingen als de melk in de koelkast van een dementerende zetten of een klokje repareren.

Ook in zijn kerkelijke gemeente komt Anton voor de zwakkere op. Net als zijn vader dat eerder deed, bekleedt Anton het ambt van diaken.

De meditatie in deze uitzending wordt verzorgd door dominee Bram Tack. Hij spreekt over de vragen die het Bijbelboek Job oproept, zoals: ‘Waarom is er verdriet in de wereld? Waarom dementie, armoede, eenzaamheid?’ Op deze vragen heeft Anton een praktisch antwoord….

Uitzending van 4 augustus 2019

In ‘Zin, Zout & Zegen’ gaat presentatrice Petra de Joode naar de kerk met Christie Potkamp (19) en Bart Slump (21). Beiden gaan graag naar de kerk in Gereformeerde Kerk vrijgemaakt ‘het Morgenlicht’ in Hardenberg, waar ze warmte en betrokkenheid ervaren. “Het is vaak koud en nep om me heen, maar in de kerk is het warm! Ze zijn blij dat ik erbij ben! Het voelt als een warm bad.”

Dominee Louren Blijdorp vertelt enthousiast over het boek ‘Growing Young’. Dit boek geeft bruikbare aanwijzingen om te helpen een kerk te zijn die jongeren liefheeft. “Als we jongeren willen binden aan de kerk dan moet het gaan over echtheid, authenticiteit en warme gemeenschapsvorming. Wij mensen moeten echt zijn; in onze belangstelling en in ons geloof. Zoals in Romeinen 12 staat: ‘Houd van elkaar zoals broers en zussen van elkaar houden.’ Vriendschappen tussen generaties; wat een cadeau!”

Bart leest voor uit de Bijbel in Gewone Taal: Romeinen 12 vers 9-13. De meditatie over het thema ‘Warm is het nieuwe cool!’ wordt verzorgd door de eigen voorganger: Louren Blijdorp.

Deze uitzending was eerder te horen op 16 september 2018..

Uitzending van 28 juli 2019

In ‘Zin, Zout & Zegen’ brengt Yvonne Sprunken een bezoek aan Oldebroek. Daar ontmoet ze Wilma van der Kroon, die haar vertelt: “Dat ik doof ben, is geen gevolg van de zondeval; het is een gave van God.” Haar vader – Hendrikjan Spronk – vult aan: “God maakt geen vergissingen.”

Vader en dochter kerken allebei in de Vrij Evangelische gemeente in Oldebroek. Yvonne mag – samen met tolk gebarentaal Sjoukje - met hen mee naar de kerk. De familie van Hendrikjan stond jaren geleden aan de wieg van deze gemeente en Hendrikjan zelf is al zijn hele leven met deze kerk verbonden. Ook Wilma ging van jongs af aan mee naar de kerk. Hoewel de onderlinge communicatie met de overige gemeenteleden niet altijd even gemakkelijk verloopt, is het ook haar thuis geworden. Het is de kerk waarin ze trouwde, haar kinderen liet dopen en waar vanuit ze haar oudste dochtertje Frosien heeft begraven.

In de uitzending klinkt ook de preek van dominee Kasper Kruithof. Hij vertelt over de Wonderbare spijziging, met als thema: ‘Wat mensen niet kunnen, kan Jezus wel’. Hoe komt die preek binnen bij Wilma? Haar dochtertje werd niet genezen. Voor hen geen wonder... of toch wel?.

Uitzending van 21 juli 2019

In de Alle-Dag-Kerk, in de Engelse Hervormde Kerk aan het Amsterdamse Begijnhof, spreekt presentatrice Petra de Joode met Wil Brouwer over ‘Je overgeven aan God’. Hoe doe je dat? Volgens Brouwer is het “Een-Saam zijn, samen zijn met die ‘Ene’. Vertoeven, gekend zijn…”

Wat een geluk dat God ons humor en vertrouwdheid geeft. Dat het niet alleen om ‘mij’ gaat maar ook om de ander! Dat leerde Brouwer al jong: “het gaat om de Ander kindje”. Kortom: “Hij mag groter, ik kleiner.” Dat is een besef dat bevrijdt. De meditatie in deze uitzending gaat over dit thema en wordt verzorgd door journalist, spreker, schrijver en programmaker Leo Fijen uit Maartensdijk.

Deze aflevering was eerder te horen op 8 juli 2018..

Uitzending van 14 juli 2019

“Wij maken het niet meer mee, maar het komt zover dat de protestantse en rooms-katholieke kerk een worden.” Daar is Herman Miedema van overtuigd. Hij gelooft in de oecumene en nodigt Yvonne Sprunken uit om met hem en honderden anderen mee te lopen in de jaarlijkse Sint Jansprocessie in Laren. Een optocht die symbool staat voor Gods volk dat onderweg is, verenigd in de kerk, samen biddend, samen mediterend.

In 1581 maakte de Staten-Generaal via een plakkaat kenbaar dat zij alle publieke rooms-katholieke openbare geloofsuitingen verbood voor plaatsen boven de rivieren. Dus mocht de rooms-katholieke kerk daar geen openluchtdiensten meer houden en mochten er geen processies meer gelopen worden. Er was één uitzondering: in Laren mocht men wél de straat op om de jaarlijkse Sint Jansprocessie te houden. Nog steeds wordt daar jaarlijks rond 24 juni, de gestelde geboortedag van Sint Jan/Johannes de Doper, een processie gehouden. Een langlopende traditie; een getuigenis op straat voor het publiek en een verdieping van het geloof voor de deelnemers.

Een optocht die gewijd is aan een Heilige roept bij veel protestanten vragen op. Die vragen legt presentatrice Yvonne Sprunken niet alleen aan Herman Miedema voor maar ook aan pastoor Jan Vriend, die ze ontmoet in de Larense Sint-Jansbasiliek..

Uitzending van 7 juli 2019

In ‘Zin, Zout & Zegen’ gaat Petra de Joode op bezoek bij Nel en Gerard de Wijn. Zij weten veel over ‘hun’ bijzondere kerkgebouw – het Stolphoevekerkje in Volendam – te vertellen. Het gebouw uit 1658 was vroeger een Kleine Huis op de Prairie-gebouw: kerk en school tegelijk. En de schoolmeester was zowel voorzanger als koster. Op een gegeven moment werd het gebouw te klein voor de school en werd er elders een nieuwe school gebouwd.

Er zijn niet heel veel kerkleden in deze PKN-gemeente in Volendam, maar niet alleen het getal is belangrijk! Met elkaar houden ze ‘de lofzang gaande’, gesteund door de PKN en een aantal met hart en ziel verbonden leden van deze gemeente. Waaronder het kostersechtpaar Nel en Gerard de Wijn.

In het prachtige Stolphoevekerkje komt op zondag de gemeente bij elkaar en wordt de eredienst gehouden. Vooral in de zomer komen daar dan de toeristen nog bij die toevallig langslopen of op internet deze gemeente gevonden hebben.

De gemeente heeft geen eigen predikant, daar is ze te klein voor. Dus is er elke week een voorganger van buiten. Deze keer is dat Marjan Nijman uit Lelystad..

Uitzending van 30 juni 2019

Rinke Steutel zou zich het liefst omdraaien en buiten blijven staan. Er liggen in de PKN-kerk in Bennekom gewoonweg te pijnlijke herinneringen. Toch gaat ze deze zondag in ‘Zin, Zout & Zegen’ - na twee jaar afwezigheid - met Yvonne Sprunken weer de kerk in.

In de uitzending geeft Rinke woorden aan het grote verdriet dat haar ervan weerhoudt om op zondag naar de kerk te gaan. Een verdriet waardoor de hooggevoelige Rinke steeds meer in de knoop kwam; met God en met zichzelf. Ze is inmiddels druk bezig de warboel te ontrafelen, maar merkt dat de knopen niet zomaar te ontwarren zijn.

Met dominee Agnes Gilles bespreekt Rinke nog steeds regelmatig al haar vragen, waaronder de bekende: ‘Heer, waarom deed U niks? Waarom greep U niet in?’. Dat dominee Gilles deze vragen niet schuwt, blijkt ook uit de preek waar Rinke en Yvonne samen naar gaan luisteren in de Brinkstraatkerk in Bennekom..

Uitzending van 23 juni 2019

‘Hou ik van de Heer en houd ik van God?’, daar zegt de 84-jarige Nelly Sleebos van harte ‘JA’ op! Hoewel haar leven lang niet altijd op rolletjes liep, heeft ze ervaren dat de hemel niet van koper is. In ‘Zin, Zout & Zegen’ gaat Petra de Joode met mevrouw Sleebos mee naar de Grote kerk in Almelo.

Geloven in God is belangrijk voor mevrouw Sleebos, maar ook zingen en deel uitmaken van de kerkelijke gemeente in Almelo maakt haar leven naar eigen zeggen mooier. “Jammer dat dit programma maar een uur duurt”, zegt de Almelose, “want als ik met mijn kinderen in de auto zit, praat ik zoveel dat de radio uitgaat”. Mevrouw Sleebos heeft altijd veel te delen en te vertellen. In dit uurtje ‘Zin, Zout & Zegen’ deelt ze het belangrijkste, namelijk over de liefde die nooit verdwijnt.

De dienst in de Grote kerk in Almelo wordt geleid door gastvoorganger mw. ds. Maaike Schepers-van der Poll. Haar thema is, heel toepasselijk, ‘De Liefde’.

Ook koster Jurrien Witvoet schuift even aan. Hij weet veel over de geschiedenis van de Grote Kerk; het kerkgebouw dat mevrouw Sleebos zo prachtig vindt..

Uitzending van 16 juni 2019

Johan Wlochacz werkt in het Nijmeegse koffiehuis ‘de Verwondering’. Zijn koffie-klanten hebben allemaal een verleden. Vaak komen ze uit onveilige gezinssituaties; ze hadden bijvoorbeeld een vader met losse handjes of een moeder met een alcoholprobleem. En hoewel Johan zelf uit een veilig nest komt, snapt hij de pijn van de bezoekers als geen ander.

Zelf werd Johan op de basisschool namelijk gepest. Slaan, schoppen, uitsluiten en dreigementen als: ‘Zullen we je bril es effe verbouwe?’ waren drie jaar lang zijn lot. En dat heeft impact tot op de dag van vandaag.

Maar Johan leerde dat – wanneer je het aandurft om door je pijn heen te gaan - God iets goeds kan doen met je pijn. Dat je misschien zelfs mag en kunt zeggen dat je door die pijn een mooier mens wordt, omdat je de ellende van anderen vaak beter kunt begrijpen.

In ‘Zin, Zout & Zegen’ gaat Yvonne Sprunken met Johan Wlochacz naar het koffiehuis ‘de Verwondering’ waar hij werkt én naar zijn kerkelijke gemeente: ‘Cama Parousia’ in Wijchen. Hier preekt Clemens van Dijk naar aanleiding van Genesis 18 vers 23-33 over de vraag: ‘Is God rechtvaardig of barmhartig?’. Johan vertelt hoe hij hier tegenaan kijkt en hoe hij zelf iets van Gods barmhartigheid in de praktijk brengt..

Uitzending van 9 juni 2019

“God heeft mij gemaakt met veel woorden. Die woorden wil ik graag delen met anderen, zodat ook zij in staat zijn om te vertellen wie Jezus voor hen is.” Aan het woord is Daniëlle Rebel uit Lelystad. Het ligt op haar hart om mensen te vertellen over wat de liefde van God voor haar betekent. In deze uitzending van ‘Zin, Zout & Zegen’ gaat Petra de Joode naar de hoofdstad van Flevoland, waar ze met Daniëlle de evangelische kerk ‘de Pijler’ bezoekt.

In het gesprek met Daniëlle en in de meditatie van voorganger Erwin Kok gaat het onder meer over gerechtigheid. Leven met God is een voortdurend proces van vorming en groei. Durf ik mijzelf eerlijke vragen te stellen? Vertrouw ik mijn hemelse Vader? Houd ik vast of durf ik ook los te laten en ‘een stap op het water’ te zetten? Denk ik na over gerechtigheid, ook als het om mijn kleding gaat?

Het thema van de dienst in de Pijler in Lelystad is ‘Scheef wordt rechtgezet’. “Ik ben Zijn kind en vanuit die identiteit mag ik stappen zetten. Met lef, in vertrouwen mag ik gaan voor zijn Koninkrijk! Geen zekerheden, maar wel hoop en toekomst! Mijn Vader weet de weg!”.

Uitzending van 2 juni 2019

Als hij het voor het zeggen had, was hij op zijn vierentwintigste getrouwd en inmiddels vader van vier kinderen. Het liep anders. Timo Gerritsen is 43 en nog steeds single. Hoewel hij een leuk leven heeft - met een fijne familie, een rijke vriendenkring en een moordbaan - doet het gemis van vrouw en kinderen elke dag pijn.

Timo bidt om de vervulling van zijn hartsverlangen, maar tot nu toe lijkt God ‘nee’ te zeggen. Of ligt dat toch anders? Yvonne Sprunken spreekt Timo Gerritsen in het Kaleb-centrum, een interkerkelijke organisatie waarvan hij voorzitter is. Tijdens het openhartige gesprek komen essentiële vragen aan bod, zoals: ‘Heeft God voor iedereen maar één partner op het oog?’, ‘Wanneer moet je je gebed om een man/vrouw opgeven?’ en ‘Heeft God een doel met het alleengaand zijn?’ Ook spreken ze over de manieren waarop God troost biedt bij het gemist van een partner.

De preek in deze uitzending is van Jan Pool, predikant van gemeente ‘de Schuilplaats’ in Ede. Hij spreekt over een angstige en teleurgestelde Gideon, een verhaal uit de Bijbel dat staat in Richteren 6. Naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte vertelt Timo of hij nog steeds verwachtingen van God durft te hebben..

Uitzending van 26 mei 2019

Joël Huijsing is pas 17 en toch al een voorbeeld voor de kinderen in zijn kerk. Hij haalt zijn hart op aan het kinderwerk. De kerk zag zijn potentie, coachte hem en nam hem op in het Kidspraise-team. Groeien in je talenten, “oefen maar, doe maar mee”, is belangrijk in de Evangelie Gemeente Soest. ‘Jezus centraal, kinderen en jongeren vooraan!’ is een van de pijlers van de gemeente. “Ik heb ontdekt dat dit echt iets is wat ik kan”, vertelt Joël. “Een gave van God die ik kan inzetten in zijn Koninkrijk en die ik hier mocht uitpakken”.

De echtscheiding van zijn ouders heeft Joël snel volwassen gemaakt. Veel wil hij er niet over kwijt; hij vertelt liever over de mensen in de kerk die hem door die moeilijke jaren heen hielpen. En over de Evangelische Hogeschool in Amersfoort, waar hij nu een tussenjaar doet. “Ik wilde uitvinden wie ik nou eigenlijk ben, wat ik geloof en hoe God mij ziet.” De Bijbelstudies en gesprekken vormen hem. Hij leert veel. “God heeft mij duidelijk gemaakt: ‘Jij bent wie Ik zeg dat jij bent.’ Hij wil mij blijven oppoetsen.”

Betrekkelijk nieuw in de kerk is het delen van levensverhalen. Daarvoor is in de kerkzaal een grote verhalenboom geconstrueerd met korte verhalen en prachtige foto’s van gemeenteleden. Denk aan een 83-jarige die een parachutesprong maakte of iemand zonder tafeldiploma die bouwconstructeur werd. Verrassende verhalen die je niet aan de persoon afziet. Daarom is het goed om je leven met elkaar te delen en elkaar te vertellen welke rol Jezus daarin speelt. Om zo samen onderdeel te zijn van het grótere verhaal.

De feestelijke Kidspraise XL sluit aan bij het verhaal van Joël. Het gaat over hoe God ons ziet en hoe wij kijken. Het verhaal van Cornelius en Petrus, uit Handelingen 3, dient als voorbeeld. Petrus kreeg een visioen dat hem in de war bracht: hij zag onrein eten en moest op bezoek bij een Romein! Hij moest anders leren kijken. Kunnen wij dat ook leren?.

Uitzending van 19 mei 2019

De eerste symptomen waren een aangezichtsverlamming en een aanhoudend doodmoe gevoel. Al snel volgden andere klachten, waardoor steeds duidelijker werd dat Marjolein Hund een burn-out had. Een zware! Ze kon niks meer, zelfs de keuze ‘broccoli of bloemkool’ was niet te doen. Marjolein was zichzelf totaal kwijt, lag hele dagen op bed en had het gevoel dat ze in het oog van een orkaan rondtolde. Maar het werd nog erger. Een afschuwelijk familiedrama sloeg de grond onder haar voeten vandaan. Er kwamen duizend vragen in Marjolein op: ‘Waarom leef ik?’, ‘Is dit alles, of is er toch meer tussen hemel en aarde?’ en ‘Bestaat God dan toch?’

In de kerk ‘Hoop voor Noord’ in Amsterdam vertelt Marjolein over haar zoektocht naar God, middenin de totale ontreddering. Ze vond Hem, maar haar leven werd er niet gemakkelijker op. Een tweede burn-out zette haar opnieuw stil; het maakte haar leven tot een braakliggend terrein.

Naast het gesprek met Marjolein is er in de uitzending ook aandacht voor de preek van voorganger Theodoor Meedendorp. Hij vertelt over de regels die God gegeven heeft en over sabbatsjaren, die broodnodig zijn voor mens en aarde..

Uitzending van 12 mei 2019

Het zal je gebeuren: je bent 29, zwanger van je tweede kind. Je hebt net je zus, die overleed aan borstkanker, begraven en dan hoor je dat je zelf ook borstkanker hebt. Het gebeurde Margo den Boer. “Het is niet te bevatten wat er door je heen gaat. Je voelt je echt heel erg alleen en heel angstig. Maar ik moest ook aan Pasen denken: ik had iets in mij waaraan je dood kunt gaan maar ik had óók nieuw leven in me.”

Het was een spannende tijd voor het hele gezin. En spannend is het nog steeds, want Margo en haar dochters Debbie en Mirjam moeten regelmatig voor controle naar het ziekenhuis. Alle drie. Elke goede uitslag vieren ze. Maar niet alle uitslagen zijn goed. Hoe gaan ze daarmee om? En Jan, echtgenoot en vader, hoe kijkt híj naar zijn gezin op deze Moederdag?

“We zijn heel open naar elkaar en kunnen veel met elkaar delen en bespreken. Geloven is altijd belangrijk geweest binnen ons gezin. Wij betrekken als gezin God in ons dagelijks leven en vinden het belangrijk om te investeren in onze persoonlijke relatie met God. Dat doen we ieder op onze eigen manier. Het is niet altijd makkelijk maar toch ervaren we dat God er is en vertrouwen we erop dat Hij ons leven in Zijn hand heeft. We vieren Moederdag als een feest van dankbaarheid dat we elkaar nog hebben!”

De preek, die uitgekozen is door de familie Den Boer heeft als titel: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ en wordt gehouden door hun voorganger dominee Frank Schneider, predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) in Breukelen..

Uitzending van 5 mei 2019

Klary Schuurman-Wienen is 83 en moet steeds vaker afscheid nemen van geliefden en bekenden om haar heen. Dat is verdrietig. Maar God is er altijd. Ze praat met Hem als ze op de fiets zit en is dankbaar voor elke dag die ze van Hem cadeau krijgt.

Bevrijdingsdag 1945 kan ze zich nog heel goed herinneren. Ze was negen jaar en woonde in Dalfsen. “Om 6 uur ’s ochtends werd de brug opgeblazen. Een verschrikkelijke knal. De luchtdruk blies de ramen uit het huis en de pannen van het dak. Ik lag helemaal onder het glas…”.

Schuurman kerkt in de Gereformeerd Vrijgemaakte Kruiskerk in Meppel. Ze houdt van de kerk en van de gemeente. Ze voelt zich er thuis, hoewel ze van de kerkscheuring meer te lijden heeft gehad dan van de oorlog. “Thuis draaide alles om de kerk. Er was altijd kritiek op de kerk en op de dominees. Je kon niet meer met elkaar bidden. Je vrienden waren opeens lid van een ‘valse’ kerk. Dat heeft me echt belast. Dat vond ik vreselijk. In het gezin van Dick - later mijn man - werd alleen maar met liefde gesproken over de kerk. Dat was voor mij zo’n bevrijding”..

Zin, Zout & Zegen Extra: 5 mei

Klary Schuurman-Wienen is 83 en moet steeds vaker afscheid nemen van geliefden en bekenden om haar heen. Dat is verdrietig. Maar God is er altijd. Ze praat met Hem als ze op de fiets zit en is dankbaar voor elke dag die ze van Hem cadeau krijgt. Bevrijdingsdag 1945 kan ze zich nog heel goed herinneren. Ze was negen jaar en woonde in Dalfsen....