Zin, Zout en Zegen
Zin, Zout & Zegen is een reis door Nederland met aandacht voor authentieke geloofsverhalen en de rol van ‘geloof’ in het dagelijks leven.

Podcasts afleveringen

Uitzending van 14 juli 2019

“Wij maken het niet meer mee, maar het komt zover dat de protestantse en rooms-katholieke kerk een worden.” Daar is Herman Miedema van overtuigd. Hij gelooft in de oecumene en nodigt Yvonne Sprunken uit om met hem en honderden anderen mee te lopen in de jaarlijkse Sint Jansprocessie in Laren. Een optocht die symbool staat voor Gods volk dat onderweg is, verenigd in de kerk, samen biddend, samen mediterend.

In 1581 maakte de Staten-Generaal via een plakkaat kenbaar dat zij alle publieke rooms-katholieke openbare geloofsuitingen verbood voor plaatsen boven de rivieren. Dus mocht de rooms-katholieke kerk daar geen openluchtdiensten meer houden en mochten er geen processies meer gelopen worden. Er was één uitzondering: in Laren mocht men wél de straat op om de jaarlijkse Sint Jansprocessie te houden. Nog steeds wordt daar jaarlijks rond 24 juni, de gestelde geboortedag van Sint Jan/Johannes de Doper, een processie gehouden. Een langlopende traditie; een getuigenis op straat voor het publiek en een verdieping van het geloof voor de deelnemers.

Een optocht die gewijd is aan een Heilige roept bij veel protestanten vragen op. Die vragen legt presentatrice Yvonne Sprunken niet alleen aan Herman Miedema voor maar ook aan pastoor Jan Vriend, die ze ontmoet in de Larense Sint-Jansbasiliek..

Uitzending van 7 juli 2019

In ‘Zin, Zout & Zegen’ gaat Petra de Joode op bezoek bij Nel en Gerard de Wijn. Zij weten veel over ‘hun’ bijzondere kerkgebouw – het Stolphoevekerkje in Volendam – te vertellen. Het gebouw uit 1658 was vroeger een Kleine Huis op de Prairie-gebouw: kerk en school tegelijk. En de schoolmeester was zowel voorzanger als koster. Op een gegeven moment werd het gebouw te klein voor de school en werd er elders een nieuwe school gebouwd.

Er zijn niet heel veel kerkleden in deze PKN-gemeente in Volendam, maar niet alleen het getal is belangrijk! Met elkaar houden ze ‘de lofzang gaande’, gesteund door de PKN en een aantal met hart en ziel verbonden leden van deze gemeente. Waaronder het kostersechtpaar Nel en Gerard de Wijn.

In het prachtige Stolphoevekerkje komt op zondag de gemeente bij elkaar en wordt de eredienst gehouden. Vooral in de zomer komen daar dan de toeristen nog bij die toevallig langslopen of op internet deze gemeente gevonden hebben.

De gemeente heeft geen eigen predikant, daar is ze te klein voor. Dus is er elke week een voorganger van buiten. Deze keer is dat Marjan Nijman uit Lelystad..

Uitzending van 30 juni 2019

Rinke Steutel zou zich het liefst omdraaien en buiten blijven staan. Er liggen in de PKN-kerk in Bennekom gewoonweg te pijnlijke herinneringen. Toch gaat ze deze zondag in ‘Zin, Zout & Zegen’ - na twee jaar afwezigheid - met Yvonne Sprunken weer de kerk in.

In de uitzending geeft Rinke woorden aan het grote verdriet dat haar ervan weerhoudt om op zondag naar de kerk te gaan. Een verdriet waardoor de hooggevoelige Rinke steeds meer in de knoop kwam; met God en met zichzelf. Ze is inmiddels druk bezig de warboel te ontrafelen, maar merkt dat de knopen niet zomaar te ontwarren zijn.

Met dominee Agnes Gilles bespreekt Rinke nog steeds regelmatig al haar vragen, waaronder de bekende: ‘Heer, waarom deed U niks? Waarom greep U niet in?’. Dat dominee Gilles deze vragen niet schuwt, blijkt ook uit de preek waar Rinke en Yvonne samen naar gaan luisteren in de Brinkstraatkerk in Bennekom..

Uitzending van 23 juni 2019

‘Hou ik van de Heer en houd ik van God?’, daar zegt de 84-jarige Nelly Sleebos van harte ‘JA’ op! Hoewel haar leven lang niet altijd op rolletjes liep, heeft ze ervaren dat de hemel niet van koper is. In ‘Zin, Zout & Zegen’ gaat Petra de Joode met mevrouw Sleebos mee naar de Grote kerk in Almelo.

Geloven in God is belangrijk voor mevrouw Sleebos, maar ook zingen en deel uitmaken van de kerkelijke gemeente in Almelo maakt haar leven naar eigen zeggen mooier. “Jammer dat dit programma maar een uur duurt”, zegt de Almelose, “want als ik met mijn kinderen in de auto zit, praat ik zoveel dat de radio uitgaat”. Mevrouw Sleebos heeft altijd veel te delen en te vertellen. In dit uurtje ‘Zin, Zout & Zegen’ deelt ze het belangrijkste, namelijk over de liefde die nooit verdwijnt.

De dienst in de Grote kerk in Almelo wordt geleid door gastvoorganger mw. ds. Maaike Schepers-van der Poll. Haar thema is, heel toepasselijk, ‘De Liefde’.

Ook koster Jurrien Witvoet schuift even aan. Hij weet veel over de geschiedenis van de Grote Kerk; het kerkgebouw dat mevrouw Sleebos zo prachtig vindt..

Uitzending van 16 juni 2019

Johan Wlochacz werkt in het Nijmeegse koffiehuis ‘de Verwondering’. Zijn koffie-klanten hebben allemaal een verleden. Vaak komen ze uit onveilige gezinssituaties; ze hadden bijvoorbeeld een vader met losse handjes of een moeder met een alcoholprobleem. En hoewel Johan zelf uit een veilig nest komt, snapt hij de pijn van de bezoekers als geen ander.

Zelf werd Johan op de basisschool namelijk gepest. Slaan, schoppen, uitsluiten en dreigementen als: ‘Zullen we je bril es effe verbouwe?’ waren drie jaar lang zijn lot. En dat heeft impact tot op de dag van vandaag.

Maar Johan leerde dat – wanneer je het aandurft om door je pijn heen te gaan - God iets goeds kan doen met je pijn. Dat je misschien zelfs mag en kunt zeggen dat je door die pijn een mooier mens wordt, omdat je de ellende van anderen vaak beter kunt begrijpen.

In ‘Zin, Zout & Zegen’ gaat Yvonne Sprunken met Johan Wlochacz naar het koffiehuis ‘de Verwondering’ waar hij werkt én naar zijn kerkelijke gemeente: ‘Cama Parousia’ in Wijchen. Hier preekt Clemens van Dijk naar aanleiding van Genesis 18 vers 23-33 over de vraag: ‘Is God rechtvaardig of barmhartig?’. Johan vertelt hoe hij hier tegenaan kijkt en hoe hij zelf iets van Gods barmhartigheid in de praktijk brengt..

Uitzending van 9 juni 2019

“God heeft mij gemaakt met veel woorden. Die woorden wil ik graag delen met anderen, zodat ook zij in staat zijn om te vertellen wie Jezus voor hen is.” Aan het woord is Daniëlle Rebel uit Lelystad. Het ligt op haar hart om mensen te vertellen over wat de liefde van God voor haar betekent. In deze uitzending van ‘Zin, Zout & Zegen’ gaat Petra de Joode naar de hoofdstad van Flevoland, waar ze met Daniëlle de evangelische kerk ‘de Pijler’ bezoekt.

In het gesprek met Daniëlle en in de meditatie van voorganger Erwin Kok gaat het onder meer over gerechtigheid. Leven met God is een voortdurend proces van vorming en groei. Durf ik mijzelf eerlijke vragen te stellen? Vertrouw ik mijn hemelse Vader? Houd ik vast of durf ik ook los te laten en ‘een stap op het water’ te zetten? Denk ik na over gerechtigheid, ook als het om mijn kleding gaat?

Het thema van de dienst in de Pijler in Lelystad is ‘Scheef wordt rechtgezet’. “Ik ben Zijn kind en vanuit die identiteit mag ik stappen zetten. Met lef, in vertrouwen mag ik gaan voor zijn Koninkrijk! Geen zekerheden, maar wel hoop en toekomst! Mijn Vader weet de weg!”.

Uitzending van 2 juni 2019

Als hij het voor het zeggen had, was hij op zijn vierentwintigste getrouwd en inmiddels vader van vier kinderen. Het liep anders. Timo Gerritsen is 43 en nog steeds single. Hoewel hij een leuk leven heeft - met een fijne familie, een rijke vriendenkring en een moordbaan - doet het gemis van vrouw en kinderen elke dag pijn.

Timo bidt om de vervulling van zijn hartsverlangen, maar tot nu toe lijkt God ‘nee’ te zeggen. Of ligt dat toch anders? Yvonne Sprunken spreekt Timo Gerritsen in het Kaleb-centrum, een interkerkelijke organisatie waarvan hij voorzitter is. Tijdens het openhartige gesprek komen essentiële vragen aan bod, zoals: ‘Heeft God voor iedereen maar één partner op het oog?’, ‘Wanneer moet je je gebed om een man/vrouw opgeven?’ en ‘Heeft God een doel met het alleengaand zijn?’ Ook spreken ze over de manieren waarop God troost biedt bij het gemist van een partner.

De preek in deze uitzending is van Jan Pool, predikant van gemeente ‘de Schuilplaats’ in Ede. Hij spreekt over een angstige en teleurgestelde Gideon, een verhaal uit de Bijbel dat staat in Richteren 6. Naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte vertelt Timo of hij nog steeds verwachtingen van God durft te hebben..

Uitzending van 26 mei 2019

Joël Huijsing is pas 17 en toch al een voorbeeld voor de kinderen in zijn kerk. Hij haalt zijn hart op aan het kinderwerk. De kerk zag zijn potentie, coachte hem en nam hem op in het Kidspraise-team. Groeien in je talenten, “oefen maar, doe maar mee”, is belangrijk in de Evangelie Gemeente Soest. ‘Jezus centraal, kinderen en jongeren vooraan!’ is een van de pijlers van de gemeente. “Ik heb ontdekt dat dit echt iets is wat ik kan”, vertelt Joël. “Een gave van God die ik kan inzetten in zijn Koninkrijk en die ik hier mocht uitpakken”.

De echtscheiding van zijn ouders heeft Joël snel volwassen gemaakt. Veel wil hij er niet over kwijt; hij vertelt liever over de mensen in de kerk die hem door die moeilijke jaren heen hielpen. En over de Evangelische Hogeschool in Amersfoort, waar hij nu een tussenjaar doet. “Ik wilde uitvinden wie ik nou eigenlijk ben, wat ik geloof en hoe God mij ziet.” De Bijbelstudies en gesprekken vormen hem. Hij leert veel. “God heeft mij duidelijk gemaakt: ‘Jij bent wie Ik zeg dat jij bent.’ Hij wil mij blijven oppoetsen.”

Betrekkelijk nieuw in de kerk is het delen van levensverhalen. Daarvoor is in de kerkzaal een grote verhalenboom geconstrueerd met korte verhalen en prachtige foto’s van gemeenteleden. Denk aan een 83-jarige die een parachutesprong maakte of iemand zonder tafeldiploma die bouwconstructeur werd. Verrassende verhalen die je niet aan de persoon afziet. Daarom is het goed om je leven met elkaar te delen en elkaar te vertellen welke rol Jezus daarin speelt. Om zo samen onderdeel te zijn van het grótere verhaal.

De feestelijke Kidspraise XL sluit aan bij het verhaal van Joël. Het gaat over hoe God ons ziet en hoe wij kijken. Het verhaal van Cornelius en Petrus, uit Handelingen 3, dient als voorbeeld. Petrus kreeg een visioen dat hem in de war bracht: hij zag onrein eten en moest op bezoek bij een Romein! Hij moest anders leren kijken. Kunnen wij dat ook leren?.

Uitzending van 19 mei 2019

De eerste symptomen waren een aangezichtsverlamming en een aanhoudend doodmoe gevoel. Al snel volgden andere klachten, waardoor steeds duidelijker werd dat Marjolein Hund een burn-out had. Een zware! Ze kon niks meer, zelfs de keuze ‘broccoli of bloemkool’ was niet te doen. Marjolein was zichzelf totaal kwijt, lag hele dagen op bed en had het gevoel dat ze in het oog van een orkaan rondtolde. Maar het werd nog erger. Een afschuwelijk familiedrama sloeg de grond onder haar voeten vandaan. Er kwamen duizend vragen in Marjolein op: ‘Waarom leef ik?’, ‘Is dit alles, of is er toch meer tussen hemel en aarde?’ en ‘Bestaat God dan toch?’

In de kerk ‘Hoop voor Noord’ in Amsterdam vertelt Marjolein over haar zoektocht naar God, middenin de totale ontreddering. Ze vond Hem, maar haar leven werd er niet gemakkelijker op. Een tweede burn-out zette haar opnieuw stil; het maakte haar leven tot een braakliggend terrein.

Naast het gesprek met Marjolein is er in de uitzending ook aandacht voor de preek van voorganger Theodoor Meedendorp. Hij vertelt over de regels die God gegeven heeft en over sabbatsjaren, die broodnodig zijn voor mens en aarde..

Zin, Zout en Zegen

- Iedere zondag zendt de EO het radioprogramma Zin, Zout en Zegen uit. Elke week ontmoeten we één kerkganger die vertelt over zijn of haar kerk. Wat vindt hij/zij in de kerk en wat neemt hij/zij mee de nieuwe week in?.

Uitzending van 12 mei 2019

Het zal je gebeuren: je bent 29, zwanger van je tweede kind. Je hebt net je zus, die overleed aan borstkanker, begraven en dan hoor je dat je zelf ook borstkanker hebt. Het gebeurde Margo den Boer. “Het is niet te bevatten wat er door je heen gaat. Je voelt je echt heel erg alleen en heel angstig. Maar ik moest ook aan Pasen denken: ik had iets in mij waaraan je dood kunt gaan maar ik had óók nieuw leven in me.”

Het was een spannende tijd voor het hele gezin. En spannend is het nog steeds, want Margo en haar dochters Debbie en Mirjam moeten regelmatig voor controle naar het ziekenhuis. Alle drie. Elke goede uitslag vieren ze. Maar niet alle uitslagen zijn goed. Hoe gaan ze daarmee om? En Jan, echtgenoot en vader, hoe kijkt híj naar zijn gezin op deze Moederdag?

“We zijn heel open naar elkaar en kunnen veel met elkaar delen en bespreken. Geloven is altijd belangrijk geweest binnen ons gezin. Wij betrekken als gezin God in ons dagelijks leven en vinden het belangrijk om te investeren in onze persoonlijke relatie met God. Dat doen we ieder op onze eigen manier. Het is niet altijd makkelijk maar toch ervaren we dat God er is en vertrouwen we erop dat Hij ons leven in Zijn hand heeft. We vieren Moederdag als een feest van dankbaarheid dat we elkaar nog hebben!”

De preek, die uitgekozen is door de familie Den Boer heeft als titel: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ en wordt gehouden door hun voorganger dominee Frank Schneider, predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) in Breukelen..

Uitzending van 5 mei 2019

Klary Schuurman-Wienen is 83 en moet steeds vaker afscheid nemen van geliefden en bekenden om haar heen. Dat is verdrietig. Maar God is er altijd. Ze praat met Hem als ze op de fiets zit en is dankbaar voor elke dag die ze van Hem cadeau krijgt.

Bevrijdingsdag 1945 kan ze zich nog heel goed herinneren. Ze was negen jaar en woonde in Dalfsen. “Om 6 uur ’s ochtends werd de brug opgeblazen. Een verschrikkelijke knal. De luchtdruk blies de ramen uit het huis en de pannen van het dak. Ik lag helemaal onder het glas…”.

Schuurman kerkt in de Gereformeerd Vrijgemaakte Kruiskerk in Meppel. Ze houdt van de kerk en van de gemeente. Ze voelt zich er thuis, hoewel ze van de kerkscheuring meer te lijden heeft gehad dan van de oorlog. “Thuis draaide alles om de kerk. Er was altijd kritiek op de kerk en op de dominees. Je kon niet meer met elkaar bidden. Je vrienden waren opeens lid van een ‘valse’ kerk. Dat heeft me echt belast. Dat vond ik vreselijk. In het gezin van Dick - later mijn man - werd alleen maar met liefde gesproken over de kerk. Dat was voor mij zo’n bevrijding”..

Zin, Zout & Zegen Extra: 5 mei

Klary Schuurman-Wienen is 83 en moet steeds vaker afscheid nemen van geliefden en bekenden om haar heen. Dat is verdrietig. Maar God is er altijd. Ze praat met Hem als ze op de fiets zit en is dankbaar voor elke dag die ze van Hem cadeau krijgt. Bevrijdingsdag 1945 kan ze zich nog heel goed herinneren. Ze was negen jaar en woonde in Dalfsen....

Uitzending van 28 april 2019

“Het is in het restaurant knap druk en er hangt een blijde spanning”, vertelt Yvonne Sprunken. “Iets waarvan degene om wie dit alles draait, Marijn Fidder, geen weet heeft. Zij verwacht mij te ontmoeten voor een radio-interview. Dat er stiekem nog zo’n vijftig mensen op haar wachten, ontdekt ze pas op locatie. Eenmaal binnen wordt het allemaal duidelijk: Marijn krijgt uit handen de burgemeester van Harderwijk - Harm-Jan van Schaik - een jeugdlintje. Waarvoor ze dat lintje krijgt, wordt duidelijk in deze aflevering van ‘Zin, Zout & Zegen’. Direct na de overhandiging van het jeugdlintje neemt Marijn mij mee naar haar kerk: de Protestantse Gemeente Plantagekerk. En omdat de burgemeester ook lid is van deze gemeente, schuift ook hij aan voor het interview.”

Naast het interview met Marijn Fidder is in deze uitzending een deel van de preek van Fonteinpredikant Henk Jansen te horen. Hij spreekt over een schommelstoel, die misschien wel lekker heen en weer gaat, maar je geen stap verder helpt..

Uitzending van 21 april 2019

Rondom de Kerk van Weinterp (Hervormde Gemeente Wijnjewoude) ligt een kerkhof. Op die plaats kwam Illand Jan Brouwer tot een schokkende ontdekking: hij miste “een stuk mens-zijn”. De jonge Fries was zichzelf niet en liep vast. Hij moest stoppen met zijn studie in Enschede en later - in Groningen - ging het opnieuw niet goed. Het zorgde ervoor dat hij serieus overwoog om het geloof waarmee hij was opgevoed, achter zich te laten. Dat veranderde toen de woorden van het lied: ‘Til mij op’ (Opwekking 581) binnenkwamen en de zin “Ik wil heel dichtbij U zijn” hem raakte. Geloven is voor Illand soms nog steeds lastig en God staat niet altijd op nummer 1. Toch deed hij belijdenis; in de overtuiging dat hij bij God mag komen zoals hij is.

Vandaag – op Eerste Paasdag – wordt in veel kerken openbare belijdenis van het geloof afgelegd. Yvonne Sprunken blikt met Illand terug op zijn belijdenisdienst van vorig jaar. Een dienst waarin dominee Michel van Heijningen duidelijk maakt dat niet de dood het laatste woord heeft, maar Jezus!.

Uitzending van 14 april 2019

In ‘Zin, Zout & Zegen’ bezoekt Petra de Joode de plaats Bergschenhoek, ten noorden van Rotterdam. Hier ontmoet ze Marianne de Graaf en Sytske de Winter, die samen met een aantal andere dames de drijvende kracht zijn achter het initiatief ‘In touch’.

‘In Touch’ is er voor vrouwen die de Bijbel als leidraad hebben in het dagelijks leven of die daarin geïnteresseerd zijn. Leeftijd en kerkelijke achtergrond maken daarbij niet uit. De naam is een afkorting en staat voor: Inspireren, Navigeren, Toerusten, Ontmoeten, Uitdragen, Christus Centraal, Hartelijk Welkom!

De dames organiseren eens in de twee weken een bijeenkomst in de Hervormde Kerk in Bergschenhoek. Het zijn open koffieochtenden, waar veel wordt gezongen en waar een spreker vertelt over een relevant thema. De bijeenkomsten worden bezocht door zo’n vijftig tot zestig vrouwen. Deze week gaat de overdenking over het thema ‘Zorgen moet je doen, niet maken’. Spreker is mevrouw Co Rodenburg- de Ronde: professional in de geestelijke gezondheidszorg.

‘In Touch’ is autonoom en maakt geen deel uit van een kerkelijke gemeente. Het team – dat bestaat uit Marianne, Sytske, Nel, Maaike en Aria – voelt zich verbonden met God en met elkaar. “We zijn geroepen om dit aan elkaar door te geven, zoals staat in 1 Johannes 1:1-4.” De vijf organisatoren komen wekelijks bij elkaar om te bidden voor de de bijeenkomsten..

Uitzending van 7 april 2019

Al vijf jaar lang leven Harriëtte en haar gezin van de bijstand. Hoewel ze inmiddels niet meer wekelijks naar de voedselbank gaan voor een levensmiddelenpakket, is ondersteuning en financiële hulp van hun kerkelijke gemeente (Ontmoetingskerk Gorredijk) hard nodig.

Zelf moet Harriëtte het soms doen met een glaasje water, omdat er echt geen eten meer in huis is. Voor haar zoontje Eleazar was en is er altijd te eten. Daar zorgt Harriëtte wel voor. Ze is de schaamte voorbij en komt er openlijk voor uit dat ze in armoede leeft.

Maar Harriëtte en haar man zijn in financieel opzicht misschien arm; geestelijk zijn ze rijker dan menigeen. Ze hebben een rotsvast vertrouwen in Gods goedheid. Hun levenshuis is duidelijk gebouwd op de rots waar het in de preek van dominee Ron Lafeber over gaat (n.a.v. Mattheus 7: 24-29)..

Uitzending van 31 maart 2019

“Neem jongeren serieus en geef ze verantwoordelijkheden”, zegt Angelique van Balen in ‘Zin, Zout & Zegen’. “Laat ze ervaren dat ze nodig zijn, ook binnen kerkelijke gemeentes! Laat ze meebouwen aan Gods Koninkrijk.” Angelique heeft niet voor niets ooit voor het onderwijs gekozen. Ze houdt van jongeren, omdat ze puur zijn en vaker ‘out of the box’ denken.

In de Levend Evangelie Gemeente in Aalsmeerderbrug vertelt Angelique over haar rugzak met ervaringen als leerkracht op het MBO. Die ervaringen neemt ze graag mee naar haar nieuwe werk bij Jeugd met een Opdracht. Een stap in geloof, want ze ruilde hiermee een betaalde baan in voor werk waarbij je met behulp van sponsors zélf voor inkomsten moet zorgen.

Educatie is de sleutel tot groei, vinden zowel Angelique als ‘Youth with a Mission’. Deze internationale zendingsorganisatie steekt daarom veel tijd in discipelschaptraining. Daarbij staat op 1 dat je geloof niet moet spreken, maar moet leven.

De preek die Angelique koos voor deze uitzending maakt duidelijk dat ze vindt dat niet alleen de jongeren moeten meebouwen aan Gods rijk, maar iedereen! Of je nu jong, oud, man of vrouw bent. Martijn Piet - de voorganger van de Levend Evangelie Gemeente – preekt over 1 Korinthe 14: 34..

Uitzending van 24 maart 2019

Van de Amerikaanse zangeres Eva Cassidy leerde hij te blijven geloven in goede dingen. “Ze was nooit cynisch, ondanks haar ziekte. Het is bijzonder dat we allebei dezelfde ziekte hadden”, zegt Johan Bakker uit de Rotterdamse wijk Delfshaven. “Op een zeker moment wilde ik de jaren die nog voor me waren weggelegd zo zinvol mogelijk besteden. Zodra je je realiseert dat je tijd beperkt is, krijg je meer oog voor de waardevolle kleine dingen om je heen.”

Bakker schreef de biografie van de Eva Cassidy. Hij is naast schrijver ook docent Engels, kunstcriticus en muzikant. “Na mijn ziekte wilde ik alleen nog dingen doen waar mijn hart naar uitgaat. Ik ging minder lesgeven en richtte me op het schrijven van boeken en het maken van muziek in de kerk. Ook wilde ik minder ruzie maken. Mensen kunnen zich aan mij ergeren. Nu denk ik: waarom zou je het jezelf moeilijk maken?”

“Ik heb een groep mensen verzameld die ondanks alle kritiek die ze ook hebben op de kerk er toch voor kiezen om bij die kerk te blijven horen”, vertelt hij in de uitzending. Bakker is lid van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Rotterdam Delfshaven. Hij begeleidt er in een combo regelmatig de samenzang met piano, gitaar of accordeon. “Ik beleef het geloof via de muziek. Ik ben niet het type dat jou even kan vertellen hoe alles in elkaar steekt. Liever troost ik met mijn muziek mensen die verdriet hebben.”

Dominee Peter Colijn, voorganger van de GKv in Rotterdam-Delfshaven, verzorgt de preek over het thema ‘Leiden en laten leiden’. Eerst leest hij Psalm 78: 70-72..

Uitzending van 17 maart 2019

Tanneke en Paul Ploeg wonen sinds een paar jaar, samen met hun zonen Jan en Gerhard, in Uddel. Een bewuste keuze, vanwege het kerkelijk leven en het rijke natuurschoon dat daar te vinden is. De keuze om hun levensweg met God te gaan, maakten ze al ver daarvoor.

“Onze relatie met God is een relatie waarin we - persoonlijk en als gezin - ervaren niet meer zonder Hem te kunnen en willen leven”, zegt Tanneke. “Waardoor we alles in het gebed met Hem kunnen en mogen delen. We lezen uit de Bijbel, ‘Zijn woord’ en bezoeken de kerkdiensten in de Hervormde Gemeente in Uddel om zo door Hem geleid te worden en antwoorden te krijgen.”

Psalm 18 vers 9 uit het Liedboek is wat past bij het leven van Tanneke en Paul. Daarin staat onder andere: ‘Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, Zijn woord is waar en Zuiver, Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, voor al wie bij hem zoekt naar veiligheid. Alleen die God die mij met kracht omgordt bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.’

Aanstaande woensdag (20 maart) vinden er in Nederland verkiezingen plaats voor Provinciale Staten en waterschappen. In de preek die wordt gehouden door dominee A. Goedvree, predikant in de Hervormde gemeente Uddel gaat het ook over ‘keuzes maken’..

Uitzending van 10 maart 2019

De aardappelopbrengst was ongeveer gehalveerd, een kwart van het graan ging verloren en de maïsoogst mislukte helemaal! ‘Vorig jaar ging het mis’, zou je zeggen. Voor Gerrit en Elsbeth ter Horst - die een gemengd boerenbedrijf in Rheezerveen runnen – was het financieel een grote strop. Toch overheerst de dankbaarheid. Ze zijn blij met de oogst die ze wél konden binnenhalen.

Natuurlijk hebben ze gebeden om regen, maar niet krampachtig. Gerrit en Elsbeth verstaan allebei de kunst om dingen in Gods hand te leggen én om het daar te laten; in het vaste vertrouwen dat God het beter weet dan zij. Wie weet was de droogte wel ergens goed voor? Het echtpaar heeft in ieder geval genoten van de zomerse temperaturen.

“Als alles groeit en bloeit op de akkers is dat prachtig! Maar waar het écht op aankomt is je eigen geestelijke groei’, vertelt Gerrit. In de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt ‘De Kandelaar’ in Heemse spreekt presentatrice Yvonne Sprunken met Elsbeth, Gerrit en hun dochtertje Hannah. Ze praten over hun afhankelijkheid van God, over geloven met je hart en over de preek die ds. Dunnewind vorig jaar hield op de ‘Biddag voor Gewas en Arbeid’. Deze preek ging over de olie van de weduwe, naar aanleiding van 2 Koningen 4:1-7.

Komende woensdag (13 maart) is het opnieuw biddag. Ondanks de droogte en halve oogst van vorig jaar zitten Elsbeth, Gerrit en Hannah ter Horst weer vol vertrouwen in de kerk..

Uitzending van 3 maart 2019

‘Waarom reageer je niet?’, kreeg Ruben - die één week offline ging - te horen van zijn klasgenoten. Offline zijn, kan dat nog? In ‘Zin, Zout & Zegen’ gaat presentatrice Petra de Joode met Joke Meinen-Hoekman mee naar een ‘E-meeting’ in haar kerkelijke gemeente in Nijeveen.

De ‘E-meeting’ wordt zeven keer per jaar georganiseerd en samen met tieners voorbereid én uitgevoerd. Het betekent niets anders dan ‘elkaar ontmoeten’: alle (drie) kerken in het dorp komen bij elkaar. De kerk ziet er tijdens deze diensten anders uit dan bij een reguliere kerkdienst. “Het lijkt op een soort kerkcafé”, zegt Irna Oosterhuis. “We zitten niet in rijen, maar in groepjes om een tafel. Er is koffie, thee of fris voor en na de dienst. En het thema is door de jongeren zelf bedacht!” Oosterhuis en Jenet van Dijk hielpen de jongeren bij het voorbereiden en uitwerken van het thema.

De bezoekers van de E-meeting gaan deze keer op zoek naar antwoorden op vragen als: ‘Online-Offline, waar leg je de balans?’, ‘Hoe vinden we rust in de hectiek van elke dag?’ en ‘Hoe maken we contact met elkaar en God?’. Ruben Noort verzorgt de inleiding, Lieke Oosterhuis is verantwoordelijk voor de schriftlezing en de preek wordt gehouden door Joanne Kolsters en Niels Oosterhuis.


In het EO-programma ‘Zin, Zout & Zegen’ reizen presentatoren Yvonne Sprunken en Petra de Joode door Nederland, op zoek naar authentieke geloofsverhalen en de rol van ‘geloof’ in het dagelijks leven..

Zin, Zout en Zegen

- In ‘Zin, Zout & Zegen’ brengt Petra de Joode een bezoek aan Judith van der Maarl en Tim Kool. Zij ‘kerken’ in huisgemeente ‘Geloof, Hoop en Liefde’ in Kockengen. Tim bezoekt deze gemeente en is hier – in de vijver achter het huis – gedoopt. Judith is lid van de Christelijke Gereformeerde Lijnbaankerk in Aalsmeer, de plaats waar ze nu nog woont. Na hun trouwdag verhuist ook zij naar hun nieuwe huis in Kockengen, waar nu nog druk wordt geklust.

Het eerste wat Judith en Tim deden toen ze de sleutel van hun huis kregen, geeft een goed beeld van hoe ze in het leven staan. Ze hebben samen gebeden en vroegen God hun huis te zegenen en een gastvrije plek te laten zijn voor wie op hun pad komen.

De preek in Huisgemeente ‘Geloof, Hoop en Liefde’ wordt deze keer gehouden door André Boele. Het thema dat André heeft gekozen is ‘vertrouwen’. De Bijbellezing komt uit Exodus 14: 1-28 waar het gaat over de uittocht uit Egypte..

Zin, Zout en Zegen

- Vroeger had Willem Kruithof overal een passend antwoord op. “Ik dacht toen God te zijn”, zegt hij daarover. Nu heeft hij veel meer vragen, bijvoorbeeld over het waarom van het lijden. Een theologisch antwoord heeft hij niet en dat vindt hij prima.Kruithof heeft overigens wel een praktisch antwoord op de ‘lijden thematiek’. Zijn vrouw Jolanda en hij geven (als dat nodig is) kinderen een veilig thuis. Ze zijn een pleeggezin. “Iets waar je echt met elkaar als gezin achter moet staan. Want de crisisopvang - waar wij voor gekozen hebben - heeft impact op het dagelijks leven van ons alle vijf. We bespreken en evalueren dan ook alles met onze eigen 3 kinderen.”Samen met presentatrice Yvonne Sprunken brengt Willem Kruithof een bezoek aan de monumentale Dorpskerk in Rheden. Een prachtige kerk met luistervinkjes, glas-in-loodramen, een bijzonder doopvont en een spreukenbord met een verrassende tekst.De preek brengt ‘Zin, Zout & Zegen’ naar buiten; bij een Openluchtdienst met dominee Jansen. De predikant raadt iedereen aan om uit zijn of haar bubbel te komen..

Zin, Zout en Zegen

- Corrie Sebök drinkt al acht jaar geen druppel alcohol meer. Toch noemt ze zichzelf nog steeds alcoholverslaafd. Het is haar zwakke plek, weet ze. Daarom handelt ze ernaar: voor haar alleen een sapje of een frisje. Als iemand op een feestje een wijntje voor haar wil halen, is Corrie heel duidelijk: ‘Nee, dank je wel. Ik heb een alcoholverslaving.’

Drie jaar lang dronk Corrie alles wat voorhanden was; als er maar alcohol in zat! Niet omdat ze dat zo lekker vond, maar omdat ze niks wilde voelen, niks meer wilde weten. Corrie was ernstig depressief en toen bidden niet leek te helpen, zocht ze haar heil in de alcohol.

Voor Corries gevoel was God in die periode erg ver weg. Maar hoewel ze Hem niet ervoer, wist ze dat Hij er wel was. “En dat zeker te weten is belangrijker dan je gevoel”, belijdt ze.

In Zin, Zout & Zegen gaat Yvonne Sprunken met Corrie mee naar haar kerk, de Andreaskerk in Putten. In deze PKN-kerk doet Corrie een pleidooi voor openheid en kwetsbaarheid binnen de gemeente. Alleen dan kun je elkaar verder helpen. God Zelf leert ons de ander tot een hand en een voet te zijn.

De preek in deze uitzending sluit naadloos aan op Corries wens. Dominee Reinoud Koning: “De kerk als gemeenschap is geen vereniging, maar een gemeenschap die geroepen is om Christus te dienen in de wereld”..

Zin, Zout en Zegen

- In ‘Zin, Zout & Zegen’ brengt Petra de Joode een bezoek aan baptistengemeente De Rank in Utrecht. Hier ontmoet ze Sanne Morren-Gleijsteen. Sanne is zangleider bij deze Baptistengemeente: “Ik heb altijd veel gezongen. Zingen is mijn tweede natuur en een belangrijke manier om mijn ‘binnenwereld’ te vertalen en te begrijpen”, vertelt ze. “Die creativiteit zat er altijd wel in… Ik zie mezelf als kind en tiener in mijn bed notitieblok na notitieblok volschrijven met liedteksten. Ik zing in allerlei genres met veel plezier, maar in het samen zingen met andere mensen voor God merk ik dat ik het meeste voldoening ervaar.”

“Mijn leven gaat tot nu toe bijna nooit zoals ik het plan of verwacht. Iedere zoveel jaar gaat de boel weer helemaal op de kop en hoor ik mezelf denken: ‘Ik heb geen idee hoe mijn leven er over een paar maanden uitziet’. Maar juist die momenten zijn ook iedere keer ankerpunten voor mijn relatie met God. Hij kent mij, ik grijp me aan Hem vast.”

De dienst in Baptistengemeente ‘De Rank’ in Utrecht wordt geleid door voorganger Dirk-Jan Horjus..

Zin, Zout en Zegen

- Hannie Drost was er honderd procent van overtuigd: God riep haar om officier in het Leger des Heils te worden. Dus deed Hannie de tweejarige officiersopleiding en ging aan de slag binnen het leger. Ernstige gezondheidsproblemen zorgden er echter voor dat ze afgekeurd werd. Ze verloor alles: haar baan, haar toelage, haar woning.
Want ze was officier af en werd heilsoldaat; gewoon lid.

Hierdoor was Hannie het spoor bijster en had veel vragen. Hoe was het mogelijk dat het Leger haar zomaar liet vallen en in de steek liet? En was het nu echt Gods bedoeling dat ze alleen thuis ging zitten, achter de geraniums? Hannie vertelt aan presentatrice Yvonne Sprunken welke antwoorden ze kreeg.

In de preek van majoor Nel Blom gaat het over Gods beloften. Voor Hannie staat er één belofte als een paal boven water: ‘Ook als het je in het leven tegenzit en je niets snapt van de weg die je moet gaan, blijft God bij je!’.

Zin, Zout en Zegen

- In ‘Zin, Zout & Zegen’ is Petra de Joode te gast in Houten. Samen met Esther en Jonathan Westerkamp bezoekt ze ‘De Lichtboog’; het kerkgebouw van de Nederlands Gereformeerde Kerk én de plek waar op 8 en 9 februari aanstaande de Winterconferentie van ‘New Wine’ wordt gehouden.

Esther en Johan kregen het geloof allebei van huis uit mee, maar maakten los van elkaar de keuze om God te volgen en te dienen. Samen met God en elkaar zijn ze onderweg; vol verlangen uitziend naar Zijn Koninkrijk dat komende is. Vast en zeker! Daarom vinden ze het belangrijk daar te zijn waar God hen wil hebben.

In het tweede weekend van februari organiseert New Wine - een beweging van kerken - samen met ‘De Lichtboog’ een Winterconferentie. Het thema is dit jaar: ‘Uw Koninkrijk kome!’ ‘New Wine’ gelooft dat elke plaatselijke kerk naast een vindplaats van God ook een voorpost is van Zijn Koninkrijk. “Daarom helpen we kerken in het ontwikkelen van enkele kenmerken. De plaatselijke kerk die zichzelf ziet als Gods missie en van daaruit in woord en daad getuigt van de komst van Gods Koninkrijk. Gemeenten waarin de kracht, bedieningen, gaven en werkingen van de heilige Geest volop functioneren. Kerken die zich telkens opnieuw uitstrekken naar de beloofde bekrachtiging door de Geest."

De preek in deze ‘Zin, Zout en Zegen’ wordt gehouden door Ronald Westerbeek. Hij is stafwerker theologie en onderwijs bij New Wine en was één van de sprekers tijdens de Conferentie van New Wine afgelopen zomer. Westerbeek doet een oproep om het niet op te geven in je eigen plaatselijke kerk, maar je juist opnieuw toe te wijden aan je kerk en te vertrouwen op wat God aan het doen is..

Zin, Zout en Zegen

- De jonge Dirk Meijvogel had maar één verlangen: naar zee! Varen, vissen en dan het liefst op een eigen schip. Toen dat allemaal lukte, was hij de koning te rijk. Maar na verloop van tijd kon Dirk er niet meer omheen: God maakte hem steeds duidelijker dat Hij wilde dat Dirk theologie ging studeren. Heel gehoorzaam deed Dirk dat; al vond hij het een heel groot offer om de vaart vaarwel te moeten zeggen en zijn schip te verkopen.

Nu, jaren later, vallen alle puzzelstukjes in elkaar: Dirk is ‘binnenvaart-pastor bij de PKN’. Hij is verantwoordelijk voor de schippers die varen in Oost Nederland en op Duitsland. Wat dat inhoudt? Onder andere dat er elke zondag Nederlandse diensten worden georganiseerd in Mannheim en Duisburg. Dat Dirk belijdeniscatechisatie geeft via een app en dat hij regelmatig aan boord gaat bij de schippers voor een pastoraal gesprek. En als ex-schipper snapt hij het leven aan boord als geen ander.

Vandaag is Dirk Meijvogel te vinden op ‘de Primair’, het binnenvaartschip van Roelof en Marlies Meinen. Niet voor een goed inhoudelijk gesprek met hen, maar met een van de presentatrices van Zin, Zout en Zegen: Yvonne Sprunken.

Niet alleen Yvonne wordt gastvrij ontvangen door de familie Meinen; haar auto ook. Die wordt in no-time aan boord getakeld. Eenmaal in de stuurhut, vertellen Roelof en Marlies over hun leven als binnenvaartschippers. Over de mooie kanten, zoals genieten van Gods schepping en over de moeilijke dingen, zoals je kinderen naar een schippersinternaat moeten sturen….

Zin, Zout en Zegen

- In ‘Zin, Zout & Zegen’ start Petra de Joode het nieuwe jaar met een gesprek met psychiater en theoloog Piet Verhagen. Na de feestdagen is het voor sommigen een verademing om over te gaan tot de orde van de dag. Voor anderen is juist het oppakken van de dagelijkse gang van zaken lastig.

Je kunt moeite ervaren door verwachtingen die anderen van je hebben. En… niet in het laatst: moeite hebben met de verwachtingen die je van jezelf hebt. “Je begint goed, maar dan komt de dip”, zegt Verhagen. “Bij de een eerder dan bij de ander. De maandagmorgendip, het is onvermijdelijk! Zo zitten we in elkaar. Maar… zijn we aan onszelf overgeleverd? Of kunnen we ons ergens aan optrekken?”

Maakt het uit dat het kerst is geweest en wat zegt de Bijbel over dit onderwerp? In Filippenzen 4 vers 6 staat: ‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden’. Drs. Piet Verhagen reikt handvatten aan om “blij, onbezorgd en vriendelijk te kunnen zijn”. Het preekthema is: ‘Wie BOB’t boft!’..

Zin, Zout en Zegen

- Iedere zondag zendt de EO het radioprogramma Zin, Zout en Zegen uit. Elke week ontmoeten we één kerkganger die vertelt over zijn of haar kerk. Wat vindt hij/zij in de kerk en wat neemt hij/zij mee de nieuwe week in?.

Zin, Zout en Zegen

- Iedere zondag zendt de EO het radioprogramma Zin, Zout en Zegen uit. Elke week ontmoeten we één kerkganger die vertelt over zijn of haar kerk. Wat vindt hij/zij in de kerk en wat neemt hij/zij mee de nieuwe week in?.

Zin, Zout en Zegen

- Iedere zondag zendt de EO het radioprogramma Zin, Zout en Zegen uit. Elke week ontmoeten we één kerkganger die vertelt over zijn of haar kerk. Wat vindt hij/zij in de kerk en wat neemt hij/zij mee de nieuwe week in?.

Zin, Zout en Zegen

- Iedere zondag zendt de EO het radioprogramma Zin, Zout en Zegen uit. Elke week ontmoeten we één kerkganger die vertelt over zijn of haar kerk. Wat vindt hij/zij in de kerk en wat neemt hij/zij mee de nieuwe week in?.

Zin, Zout en Zegen

- Iedere zondag zendt de EO het radioprogramma Zin, Zout en Zegen uit. Elke week ontmoeten we één kerkganger die vertelt over zijn of haar kerk. Wat vindt hij/zij in de kerk en wat neemt hij/zij mee de nieuwe week in?.

Zin, Zout en Zegen

- Iedere zondag zendt de EO het radioprogramma Zin, Zout en Zegen uit. Elke week ontmoeten we één kerkganger die vertelt over zijn of haar kerk. Wat vindt hij/zij in de kerk en wat neemt hij/zij mee de nieuwe week in?.

Zin, Zout en Zegen

- Iedere zondag zendt de EO het radioprogramma Zin, Zout en Zegen uit. Elke week ontmoeten we één kerkganger die vertelt over zijn of haar kerk. Wat vindt hij/zij in de kerk en wat neemt hij/zij mee de nieuwe week in?.

Zin, Zout en Zegen

- Iedere zondag zendt de EO het radioprogramma Zin, Zout en Zegen uit. Elke week ontmoeten we één kerkganger die vertelt over zijn of haar kerk. Wat vindt hij/zij in de kerk en wat neemt hij/zij mee de nieuwe week in?.

Zin, Zout en Zegen

- Iedere zondag zendt de EO het radioprogramma Zin, Zout en Zegen uit. Elke week ontmoeten we één kerkganger die vertelt over zijn of haar kerk. Wat vindt hij/zij in de kerk en wat neemt hij/zij mee de nieuwe week in?.

Zin, Zout en Zegen

- Iedere zondag zendt de EO het radioprogramma Zin, Zout en Zegen uit. Elke week ontmoeten we één kerkganger die vertelt over zijn of haar kerk. Wat vindt hij/zij in de kerk en wat neemt hij/zij mee de nieuwe week in?.

Zin, Zout en Zegen

- Iedere zondag zendt de EO het radioprogramma Zin, Zout en Zegen uit. Elke week ontmoeten we één kerkganger die vertelt over zijn of haar kerk. Wat vindt hij/zij in de kerk en wat neemt hij/zij mee de nieuwe week in?.

Zin, Zout en Zegen

- Iedere zondag zendt de EO het radioprogramma Zin, Zout en Zegen uit. Elke week ontmoeten we één kerkganger die vertelt over zijn of haar kerk. Wat vindt hij/zij in de kerk en wat neemt hij/zij mee de nieuwe week in?.

Zin, Zout en Zegen

- Iedere zondag zendt de EO het radioprogramma Zin, Zout en Zegen uit. Elke week ontmoeten we één kerkganger die vertelt over zijn of haar kerk. Wat vindt hij/zij in de kerk en wat neemt hij/zij mee de nieuwe week in?.

Zin, Zout en Zegen

- Iedere zondag zendt de EO het radioprogramma Zin, Zout en Zegen uit. Elke week ontmoeten we één kerkganger die vertelt over zijn of haar kerk. Wat vindt hij/zij in de kerk en wat neemt hij/zij mee de nieuwe week in?.

Zin, Zout en Zegen

- Iedere zondag zendt de EO het radioprogramma Zin, Zout en Zegen uit. Elke week ontmoeten we één kerkganger die vertelt over zijn of haar kerk. Wat vindt hij/zij in de kerk en wat neemt hij/zij mee de nieuwe week in?.

Zin, Zout en Zegen

- Iedere zondag zendt de EO het radioprogramma Zin, Zout en Zegen uit. Elke week ontmoeten we één kerkganger die vertelt over zijn of haar kerk. Wat vindt hij/zij in de kerk en wat neemt hij/zij mee de nieuwe week in?.

Zin, Zout en Zegen

- Iedere zondag zendt de EO het radioprogramma Zin, Zout en Zegen uit. Elke week ontmoeten we één kerkganger die vertelt over zijn of haar kerk. Wat vindt hij/zij in de kerk en wat neemt hij/zij mee de nieuwe week in?.

Zin, Zout en Zegen

- Iedere zondag zendt de EO het radioprogramma Zin, Zout en Zegen uit. Elke week ontmoeten we één kerkganger die vertelt over zijn of haar kerk. Wat vindt hij/zij in de kerk en wat neemt hij/zij mee de nieuwe week in?.

Zin, Zout en Zegen

- Iedere zondag zendt de EO het radioprogramma Zin, Zout en Zegen uit. Elke week ontmoeten we één kerkganger die vertelt over zijn of haar kerk. Wat vindt hij/zij in de kerk en wat neemt hij/zij mee de nieuwe week in?.