Is theologie nog relevant anno 2017?

Frank Bosman werd in 2011 gekozen tot de allereerste Theoloog des Vaderlands. Hij vertelt over de relevantie van de theologie anno 2017.

De Nacht van de Theologie is een jaarlijks feestje voor theologen. Maar is het ook meer dan dat? Is de theologie nog relevant in onze geseculariseerde samenleving? Frank Bosman is cultuurtheoloog en hij vindt dat theologie nog steeds op alle vlakken van ons bestaan relevant kan zijn. Een gesprek met deze markante katholieke theoloog.
Onderweg

Elsbeth Gruteke

23 september 2017


Deel uitzending