Naar homepage
Groot Nieuws

18 oktober: In aanraking met Jezus

  1. Nieuwschevron right
  2. 18 oktober: In aanraking met Jezus

Gerechtigheid staat centraal op de Michazondag. Niet voor niets is deze morgen de muziek daarop afgestemd, evenals de meditatie van Joël Boertjens. Hij is voorganger in de Amsterdamse Baptistengemeente De Verbinding. Hij mediteert over Marcus 1, vers 39 tot 45 onder het thema In aanraking met Jezus.

Joel Boertjens 1

Muziekgegevens

1) Psalm 118: Dit is, dit is de poort des Heeren, geen bundel

2) Heer, wij komen voor Uw troon, Joh. De Heer gez. 253

3) Wie maar de goede God laat zorgen, Ned. Herv. Bundel gez. 194

4) Wie zo leeft (Psalm 15), geen bundel

5) Gij die alle sterren houdt, LvdK gez. 483

6) Heer, geef mij ook uw waterbronnen, Opwekking 161

7) Wat een wonder, geen bundel

8) Psalm 119: Welzalig zijn d’oprechten van gemoed, geen bundel

9) Neem mijn leven, laat het Heer, Joh. De Heer gez. 271

10) Glorie aan het Lam, Opwekking 294

11) Ik bouw op U, Opwekking 124

12) Psalm 33: Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, geen bundel

13) Gij Die Alle Sterren Houdt, LvdK gez. 483

Meditatie

Vandaag is het de zogenaamde Micha-zondag. Een dag met als doel christenen te verbinden, te inspireren en te activeren tot ‘daden van rechtvaardigheid’.

We leven in een tijd waarin de gebrokenheid van het leven, de onrechtvaardigheid, pijnlijk zichtbaar wordt. Een tijd die door veel mensen ervaren wordt als contactarm. Bijvoorbeeld door de coronacrisis en alle gevolgen hiervan. Door maatschappelijke ontwikkelingen rondom racisme. Tegenstellingen tussen arm en rijk, vrouw en man, de grote stad en het platteland. Voor veel mensen, op allerlei gebied, een tijd van distantie.

Misschien voelt u, voel jij, het ook zelf: niet gezien worden, je niet verbonden voelen, je ‘onaangeraakt’ voelen.

In de tijd van Jezus waart er een besmettelijke ziekte rond: melaatsheid, huidvraat. Wie daaraan lijdt moet, op grond van Leviticus, in quarantaine. Je moet je kleren scheuren, baard en snor bedekken en ‘onrein, onrein!’ roepen. Zolang je ziek bent, moet je met een clubje lotgenoten op een eenzame plaats buiten de stad verblijven in een commune.

Juist nú kunnen we deze maatregelen veel beter begrijpen, de gemeenschap dient zoveel mogelijk te worden beschermd tegen ingrijpende besmettelijke virussen. Maar je zal maar zo’n besmette vrouw of man zijn…Buiten een clubje lotgenoten geen sociale contacten meer. Je kinderen niet meer zien. Geen geliefde kunnen vinden. Niet kunnen dineren met vrienden of met pa en ma. En wat duurt het lang allemaal. Misschien herken je het wel. Gevoelens van isolatie, beperking, eenzaamheid, afstand. Wat onrechtvaardig!

In Marcus 1:39-45 lezen we wat voor verschil het maakt als je in zo’n situatie ‘in aanraking komt met Jezus’. Luister maar naar een indrukwekkende geschiedenis van rechtvaardigheid en barmhartigheid:


39 In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit. 40 Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’ 41Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ 42 En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. 43 Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: 44 ‘Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.’ 45Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen.


Hoe vernederend is het voor die man om overal waar hij loopt ‘onrein, onrein!’ te roepen. Op een gegeven moment is dat het beeld dat je krijgt van jezelf: ik ben vies, ik ben het ontmoeten en het aanraken niet waard. Zo is het een dag als alle andere, totdat Jezus het isolement van deze man binnen komt.

Jezus ziet de man, Jezus ziet zijn gebrokenheid en isolement. Jezus ziet een onrechtvaardige schrijnende situatie. Als Jezus naar de man kijkt, krijgt hij medelijden. Vanuit de Griekse originele tekst wordt hier een woord gebruikt wat dichtbij ons woord komt voor ‘ingewanden’ of ‘darmen’. Kortom: de maag van Jezus draait zich om bij het zien van het leed van deze onaanraakbare man.

Weet je, Jezus kijkt met dezelfde ogen vanmorgen naar u, naar jou. Als je heerlijk in je vel zit en je je nergens druk om maakt. Als je je verloren voelt. Als je eenzaamheid ervaart, je wordt niet gezien. Jezus kijkt naar u, naar jou, met ogen van diepe, diepe bewogenheid.

De man is radeloos, valt op zijn knieën die hij misschien al wel jarenlang heeft stukgebeden om een wonder, en spreekt woorden van vertrouwen: ‘Jezus, als u wilt kunt u mij rein maken’. Hij gelooft dat de Heelmaker zijn situatie kan omkeren. Hij vertrouwt erop dat de Rechtvaardige het goede voor ogen heeft.

‘Ja, ik wil’, zegt Jezus. En dan…zonder dat de man erom vraagt, gebeurt er iets wonderlijks. Jezus steekt zijn hand uit en raakt de man aan. Zijn identiteit is niet meer die van ‘virusverspreider’, van ‘een paria’, van ‘een onaanraakbare’. Waar Jezus je leven binnenkomt ervaar je dat je een geliefde dochter of zoon bent van de allerhoogste God. Waar Jezus binnenkomt, vult zijn liefde en kracht de leegte. Eenmaal in aanraking gekomen met Jezus, daar smelten de barrières van afstand en ontstaat er verbinding en genezing. En dat is ook een uitnodiging die Jezus vanmorgen doet aan u en aan mij. Wie wil nou niet op de knieën vallen voor zo’n rechtvaardigde liefdevolle Meester!?

Alsof het niet al prachtig is, gaat Jezus nóg verder. De man is niet alleen genezen, nee, die Wonderlijke Man neemt zijn last zelfs over! De vreugde van genezing is zó groot dat de geheelde man zich helemaal niet stoort aan het gebod van Jezus om dit wonder stil te houden. Logisch natuurlijk, hij is volkomen genezen! Hij hoort er weer bij! Maar waar eerst Jezus het evangelie verkondigde en de man op eenzame plaatsen moest verblijven, daar zijn de rollen nu omgedraaid. ‘Jezus kon niet langer openlijk in een stad verschijnen, maar moest op eenzame plaatsen daarbuiten verblijven.’ Jezus neemt de pijn, zelfs het isolement, helemaal over.

Toch…toch dooft de liefde van Jezus zeker niet uit. Zijn daden van rechtvaardigheid en barmhartigheid zijn al duizenden jaren ‘besmettelijk’, alleen dan van het goede soort. In navolging van de geheelde aangeraakte gereinigde man, mogen wij als christenen breeduit rondvertellen wie Jezus is en wat hij doet! En vooral: het laten zien in de praktijk. Op een manier die het lichamelijke te boven gaat, het fysieke overstijgt, mogen wij in naam van Jezus zijn geliefde schepselen, onze medemensen, aanraken! Vanuit de aanraking die wij zelf hebben ontvangen van die Man uit Nazareth. Vanuit zijn goddelijke liefde die door ons heen stroomt, mogen we barrières slechten en afstand verkleinen. Verbinding brengen waar er polarisatie is. Bezoek brengen waar eenzaamheid is. Aanraken waar er contactarmoede is. Bijeenbrengen waar losgescheurd wordt. Heelheid en genezing brengen in een wereld, in een land, waar er veel te veel gebrokenheid, verdeeldheid en afstand is.

Wat een voorrecht hebben wij, wat een privilege heeft u, heb jij. Misschien wel als nooit te voren is dít de tijd waarin we de boodschap van Franciscus van Assisi heel concreet en praktisch kunnen maken, namelijk: ‘Verkondig het evangelie, desnoods met woorden.’ ‘Verkondig het evangelie, desnoods met woorden’.

Ik wens u, ik wens jou, een wonderbare Michazondag toe, in naam van Jezus, de Rechtvaardige. Wees gezegend. Wees aangeraakt en geef zijn aanraking door.