Naar homepage
Groot Nieuws

13 december: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

  1. Nieuwschevron right
  2. 13 december: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

In Groot Nieuws hoort u wekelijks gewijde muziek en een meditatie. Deze 3e adventszondag van Arenda Haasnoot. Ze is predikant van de PKN in Rijnsburg en haar meditatie heeft als thema ‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’. Het Bijbelgedeelte komt uit 2 Petrus 3: 13.

Arenda Haasnoot

Groot Nieuws

Muziekgegevens

1) Psalm 56: Ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar woord, geen bundel

2) God heeft het eerste woord, LvdK gez. 1

3) Advent (De morgen is gekomen), geen bundel

4) Verwacht de komst des Heren, LvdK gez. 126

5) Jezus, Uw Naam, Opwekking 658

6) Bereidt, bereidt uw harten, Ned. Herv. Bundel gez. 6

7) Eens zal op de grote morgen, Joh. De Heer gez. 199

8) Psalm 42: ’t Hijgend hert, der jacht ontkomen, geen bundel

9) Blijf bij mij Heer, Ned. Herv. Bundel gez. 282

10) Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, LvdK gez. 114

11) Kom tot uw Heiland, Joh. De Heer gez. 210

12) Blijf bij mij Heer, LvdK gez. 392

Meditatie

2 Petrus 3: 13

HSV

13Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

NBV

13Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.


3 gedachten deze 3e advent:

1.Nieuwe hemel , nieuwe aarde, hoe zouden ze eruit zien?

2.Verwachten = Advent

3.Gerechtigheid , wat of wie tref ik daar aan


1. Nieuwe hemel, nieuwe aarde: hoe zouden ze eruit zien?

Enkele kids zijn aan te werk gegaan: De jongsten mochten tekenen, oudere kids maakten een woordcloud, een wolk van woorden. Zo blijken er heel wat architectjes in de dop te zitten.

Korte samenvatting: Allereerst de tekeningen: kleurrijk, blije gezichten, vrolijke huizen, sterke muren -bewakende engelen, bomen, blauwe lucht, God die de zon zelf is, het licht, van goud. De nieuwe hemel en nieuwe aarde lopen door elkaar heen, zo onbijbels is dat niet: een open hemel, een groene aarde, en snoezie, het gestorven konijn zit goudkleurig in de hemel al klaar.

Eten doe je bij een gezonde Mac. Overal slingers, blije roze wolken: ‘het is hier zo leuk, ja echt he, alles is goed!’

In de woordenwolk zit vooral het woord ‘geen’: geen ziektes, geen verdeeldheid, geen honger, geen dood, geen oorlog, geen slaap, geen school, geen donker, geen protesten. Eerlijk verdeeld. God dichtbij. De Here Jezus centraal.

Nagedacht, gedroomd hebben ze. Tegelijkertijd blijkt dat hun ouders uit de Bijbel verteld hebben. Je kunt er Bijbelteksten naastleggen, bijvoorbeeld Openbaring 21, paar zinnen:

1.En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,

4.En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

5.En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.

Mijn moeder zei altijd Kinderen en dronkaards spreken de waarheid, ongeremd raken ze de kern.

Ja kinderen zien haarfijn wat eraan scheelt. De nieuwe hemel, was, is, blijft goed, ja wordt zelfs beter in zichtbaarheid. De aarde moet t gaan geloven, ja ook de brander erover.

Petrus schrijft, de hele Bijbel spreekt: Het was goed, het ging slecht en het zal goed worden. Er was maar 1 gebod voor de eerste mensen, zie je die ene boom, van kennis van goed en kwaad: eet daarvan niet. Het eerste gebod: luister naar de HEERE, gehoorzaam Hem!

Zij deden het niet. Waarop God de natuurlijke verbinding tussen mens en Hemzelf, verbreekt: zo mogen ze niet op aarde leven voor altijd. Niet van goed, naar kwaad, van kwaad, naar slechter.

En destijds, Petrus spreekt er vaak over, hij viel nl zelf ook in het water, is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Alleen Noach en de zijnen worden gered. Hoe: door te gehoorzamen. De ark in te gaan. Wilde God alleen hen redden: nee, 120 jaar bouwde Noach, en iedere hamertik nodigde mensen uit tot die ark: kom tot je redding.

Eeuwen later valt Petrus in het water, en grijpt de toegestoken Hand van Zijn Redder Jezus Christus.

De hemelen en de aarde zullen niet meer door water vernietigd worden, maar door vuur aangestoken wegsmelten op de dag van de HEERE. De dag waarop het lange elastiek van Zijn geduld met het slechte knapt. Tijd voor die nieuwe en die nieuwe aarde.


2.Verwacht u deze belofte, ziet u ernaar uit ? Of is het wel goed zo hier. Leef je je leventje, hopend geen Corona of een andere vreselijke ziekte te krijgen, er komt weer Kerst, tot het elastiek van uw leven uitgerekt is. Het op is, en dan zie je wel weer, wat kome mag komt. Zo zitten velen erin. Niet bezig met het levenseinde, als het maar leefbaar blijft, en als er een God, zie je het later wel.

Kun je dat risico nemen?

Petrus zegt: Nee. Kom tot bekering. Keer je om. Gehoorzaam God. Alleen Hij kan je redden uit dat komende vuur. Zonder Hem, ook niet voor jou: geen nieuwe hemel en aarde, zonder Hem komt er vuur, dat niet tijdelijk maar eeuwig brandt.

Denk niet: het gaat aan mij voorbij, al zolang geleden sprak Jezus Christus over Zijn wederkomst. Waar is de belofte van Zijn komst?

De vraag is niet: waar is uw geduld met God. Nee, hoelang heeft Hij geduld met u, en de mensheid. Zodat u, jij, anderen tot bekering komen. Hij heeft geduld omdat Hij niet wil dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot Hem komen, zodat je kunt zijn waar gerechtigheid woont .


3.Gerechtigheid. Het was goed en het eindigt goed. Voor God en hen die daar zullen wonen.

Wie mogen daar komen? Gods verlangen is iedereen. Noachs ark stond open. Jezus Christus staat open, om te redden van eeuwige ondergang. Uit liefde zond God Zijn enige Zoon , opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat , maar eeuwige leven hebbe. Voor gerechtigheid moet onrecht wijken. Op de nieuwe hemel en nieuwe aarde zullen geen: tranen, dood, rouw, jammerklacht of moeite zijn. Maar ook geen mensen die daarin leven. Die God ongehoorzaam zijn en geen genoegdoening kennen over hun zonden.

Al het slechte, de zonde, kan niet bestaan waar gerechtigheid woont. Voor die tijd moet het weg zijn.

Je krijgt iets weg door te verwijderen. De delete knop, in de prullenbak. Gebruik die knop nu.

Die knop is het kruis, waar Gods eigen Zoon uw/jouw zonde op Zich neemt.

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem (Joh 3: 36) .

Het DNA van ongehoorzaamheid zit in je. Kom daarmee tot Zijn Zoon. Wend U tot Mij , word behouden, alle einden van de aarde , want Ik ben God en niemand anders (Jes 45: 22).

Een dief die komt in de nacht legt vantevoren geen briefje neer: vanavond kom ik. Jezus Christus komt, op een onbewaakt moment: wie zal op die grote morgen buigen voor die majesteit. Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid?