Naar homepage
Groot Nieuws

29 november: Het geknakte riet zal Hij niet breken

  1. Nieuwschevron right
  2. 29 november: Het geknakte riet zal Hij niet breken

Groot Nieuws brengt gewijde muziek en een meditatie op de vroege zondagmorgen. We lezen op deze 1e Advent uit Jesaja 42: 1-7 en Mattheüs 12: 15-21. Lydia Kansen, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht mediteert erover. Het thema is ‘Het geknakte riet zal Hij niet breken’.

Lydia Kansen

Groot Nieuws

Muziekgegevens

1) Psalm 84: Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot, geen bundel

2) Zie ons wachten aan de stromen, Joh. De Heer gez. 73

3) Als alles duister is, Taizé

4) Kom tot ons, de wereld wacht, LvdK gez. 122

5) Jezus, Licht In De Duisternis, Opwekking 627

6) Daar ruist langs de wolken, Joh. De Heer gez. 33

7) Al wie dolend in het donker, Weerklank gez. 102

8) Psalm 130: Uit diepten van ellenden, geen bundel

9) Hij kwam bij ons heel gewoon, Opwekking 268

10) Nooit kan ’t geloof teveel verwachten, LvdK gez. 291

11) Eens zal de dag vol blijdschap zijn, Joh. De Heer gez. 664

12) Komt, heffen wij een lofzang aan, Ned Herv. Bundel gez. 63

13) Daar Ruist Langs De Wolken, Joh. De Heer gez. 33

Meditatie

Geliefde luisteraar,

op deze eerste adventszondag lezen we uit Jesaja 42: Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen.

Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar; het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen.

In Mattheus 12 staan deze woorden opnieuw als de evangelist van Jezus zegt:

Grote massa’s mensen volgden hem, en hij genas hen allen. Jezus verbood hun uitdrukkelijk bekend te maken wie hij was. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja

Die woorden hoorden we.

Kortgeleden sprak ik met een jongere die zei 'Stel je voor dat Jezus in onze wereld was gekomen. Dan hadden wij zijn leven kunnen streamen, zijn wonderen wereldwijd laten zien. In plaats van kijken naar online kerkdiensten, zouden we kijken de Heer zelf. Dat zou toch veel inspirerender zijn. Nu moeten we het doen met verhalen van lang geleden.

Velen van ons ervaren deze tijd als spannend en ingrijpend. Mijn gesprekspartner dacht dat het juist nu fijn zou zijn, als we het leven van Jezus live konden volgen. Jezus via Youtube, dan kun je het geloof makkelijker uitleggen aan je vrienden.

Maar is dat zo? Jesaja zegt:

Zie mijn knecht, die Ik ondersteun,

In wie Ik een welbehagen heb.

Ik heb mijn geest op Hem gelegd.

Hij zal de volken het recht openbaren.

Hij schreeuwt niet.

Hij verheft zijn stem niet.

Hij roept niet luidkeels in het openbaar.

Hier spreekt God, de Heer, door de profeet dat Hij zijn Knechten niet met tam-tam en tromgeroffel stuurt. Hij is geen Media-God met een studio in Jeruzalem. Voor ons lijkt het soms of het leven mislukt is wanneer er geen doorbraak naar de openbaarheid komt. God doet dat anders. Hij is niet uit op aantallen views of populariteit loopt mensen niet voorbij of onder de voet op weg naar succes. Hij zendt zijn Knecht dan ook niet om alle aandacht op zichzelf te richten of mensen voor zichzelf te gebruiken, nee, Hij zal het geknakte riet niet breken, de kwijnende vlam niet doven’

Dit zijn beelden voor het volk Israël. Het volk is gebroken, hun perspectief vervaagt. Ze zitten al zo lang in Babel, gevangen en geslagen. Israël lijkt op een rietstengel aan de waterkant: Geknakt, kwetsbaar, op sterven na dood. Tegen hen zegt Jesaja:

Hoor wat God zegt. Zie, Mijn knecht komt.

Hij zal handelen namens God. Heel maken wat bijna stuk is. Hij zal de walmende olielamp niet uitblazen, maar nieuwe brandstof geven en haar weer doen ontvlammen. Maar wie is die Knecht van de Heer? De liederen daarover in Jesaja zijn gedichten. Poëzie, waarin verschillende lagen zitten. Beurtelings komen de verschillende lagen aan de oppervlakte. De eerste is dat Israël dat knecht van God is, geroepen ten dienste van anderen. Als Israël daar niet in slaagt, lijkt de Knecht een enkele profeet of koning te zijn.

Zo wordt de Perzische Koning Kores Knecht van de Heer genoemd. Een instrument in de hand van de God van Israël om het machtige Babylonische rijk omver te werpen. Als een wervelstorm raast Kores over de wereld en baant voor Israël de weg terug naar het beloofde land.

Op een nog diepere laag wijst het lied op de lang geleden beloofde Messias. Hij is dé knecht van de Heer. Kenmerkend voor Hem is dat Hij niet zal schreeuwen of zijn stem verheffen, Hij overweldigt mensen niet, maar richt onder de voet gelopen mensen op. Hij verbreekt het geknakte riet niet. Hij blaast de walmende olielamp niet uit. In deze knecht komt God zelf op aarde om zijn heilzame werk te voltooien.

Maar, en dat valt onmiddellijk op, hij gaat inderdaad heel ánders te werk dan de machthebbers van de aarde. Zij maken zich groot en imponeren. Hij doet zijn werk in het verborgene. Zonder geschreeuw of wapengekletter, Zo verborgen dat mensen de conclusie kunnen trekken: God is er niet.

Dat is een gedachte die zelfs kinderen van God kan overvallen. Waar is God in deze wereld en in mijn leven? Waar in de crisis van onze tijd nu we lijden aan het gemis van uitzicht, perspectief van menselijk contact. Zelfs wie al zijn hele leven naar de kerk ging, kan nu een gevoel van leegte, eenzaamheid en moeheid hebben. We willen zo graag zien en zeker weten dat God er nog steeds is. We verlangen naar nieuw vertrouwen dat de toekomst nog steeds in veilige handen is bij God. Je zou willen dat Hij spectaculair ingrijpt.

Vandaag hoorden we woorden van Jesaja woorden die Jezus op zichzelf betrekt. Jezus Christus, wiens komst wij, in de tijd die vandaag aanbreekt, gedenken en verwachten Nee, het kind van Bethlehem zoekt geen publiciteit. Bazuint zijn werken niet van de toren. Deze Knecht gaat onopvallend zijn gang, schreeuwt niet, stunt niet. Maar wie goed kijkt ziet zijn kracht in de kwetsbaarheid. En daar moeten en mogen we het ook in deze adventstijd mee doen. Met een Vader, Zoon en Heilige Geest, die soms verborgen werken in de geschiedenis en zo de wereld leiden naar zijn bestemming. Bewogen met het geknakte riet, de walmende olielamp.

Beelden die we ook op onszelf mogen toepassen. Mensen kunnen geknakte rietstengels zijn. Misschien zegt u wel: ja dat ben ik. Hoe lang is het geleden dat jezelf rechtop stond? Je was vastberaden, vol vertrouwen en geloof. Het ging goed met je. Toen gebeurde er iets. Je werd beschadigd. Door harde woorden, de woede van een vriend. Door het verraad van je echtgenoot. Door eigen falen. En je raakte gewond. Je boog langzaam door. De stengel, eens zo fier rechtop ligt nu geknakt aan de oever. Uitgeteld. En de walmende vlaspit. Eens brandde hij helder, maar nu flakkert hij alleen nog. Het is lang geleden, dat je anderen verlichtte, verwarmde De koude, gure wind waaide in je leven. Je kreeg tegenwerking en tegenslag, je hield een tijd lang vol, maar langzaam werd je vlam dof Je levenslicht verflauwde. je voelt je uitgeput.

In de maatschappij is weinig ruimte voor verslagenen. Gelukkig horen we van vandaag een eerste bericht van advent: Jezus komt, omdat Hij geknakte en beschadigde mensen liefheeft. Jezus is gekomen om uitgebluste, moedeloze mensen in vuur en vlam te zetten. Zullen we deze tijd gebruiken om dat tot ons door te laten dringen er moed uit putten, elke dag.