Naar homepage
Groot Nieuws

11 oktober: Niet ver van het Koninkrijk van God

  1. Nieuwschevron right
  2. 11 oktober: Niet ver van het Koninkrijk van God

Groot Nieuws brengt op zondagmorgen gewijde muziek en een meditatie. Dominee Maarten Arie Kuijt, predikant van de Hervormde Gemeente uit Wijk (bij Heusden), doet de Bijbel open bij Marcus 12, vers 28 tot 34. Zijn thema is: Niet ver van het Koninkrijk van God.

Maarten Arie Kuijt 1

Muziekgegevens

1) Psalm 72: Geef, Heer, de Koning Uwe rechten, geen bundel

2) Klem vast aan de Rots u, Joh. De Heer gez. 639

3) Gebed Des Heeren, geen bundel

4) Kom Met Vrede, geen bundel

5) Behoed uw kerk, zet uit, o God, haar palen, LvdK gez. 312

6) ‘k Geef mijzelf aan U volkomen, Joh. De Heer gez. 585

7) Zoek eerst het Koninkrijk van God, Opwekking 40

8) Psalm 145: O God, mijn God, Gij aller vorsten Heer, geen bundel

9) Veilig in Jezus armen, Joh. De Heer gez. 523

10) Rots der eeuwen, o mijn toevlucht, Joh. De Heer gez. 507

11) Samen te dienen (Heer, wat een voorrecht), Opwekking 249

12) Gebed Des Heeren, geen bundel

Meditatie

Luisteraars, misschien ben u ook wel eens getuige geweest van een twistgesprek. Mensen gingen in debat met elkaar. U luisterde aanvankelijk geinteresseerd maar op een gegeven moment haakte u af. Ook in de kerk en tussen kerken zijn er al heel wat twistgesprekken gevoerd. Dat hoeft op zichzelf niet verkeerd te zijn, als het maar op waardige wijze gebeurt. Door goed naar elkaar te luisteren en elkaar eerlijk te bevragen. Jezus is in gesprek met Farizeeën en Sadduceeën. Ze stellen Hem vragen, ook strikvragen. Het eerste is goed. Het tweede niet. Jezus geeft antwoord. En wel op zo’n overtuigende wijze, dat iemand die er bij staat, een zekere schriftgeleerde, goedkeurend knikt. Wat is die Jezus van Nazareth een wijze man door zulke antwoorden te geven. Het geeft hem moed om ook een vraag te stellen. Vragen staat immers vrij. En is goed. Wat is het eerste van alle geboden? Wat is het belangrijkste gebod? De wet kent heel wat geboden, maar wat is nu het hoofdgebod? Een belangrijke vraag in die tijd.

In onze tijd stellen wij die vraag niet op zo’n manier, maar wij hebben vragen die er wel op lijken, zoals deze vraag: wat is het belangrijkste in mijn leven? Waar leef ik voor? Wat is het doel van mijn leven? Jezus antwoordt de vraagsteller vanuit zijn Joodse achtergrond door te wijzen op de woorden die iedere Jood kent: Hoor Israël, de HEERE, onze God, de HEERE is één! Het is de Joodse geloofsbelijdenis dat het hart van het Jodendom vormt. Luister naar God door Hem lief te hebben. En de naaste als jezelf. Dat klinkt niet ingewikkeld. En dat is het ook niet. Vaak wordt er geredetwist en lijkt het heel ingewikkeld als het gaat over het geloof, maar Jezus brengt de inhoud van de Bijbel terug tot het belangrijkste, de hoofdzaak: God liefhebben en de naaste. Dat is meer dan alle brandoffers! De God van Israël is één. Is uniek. Onvergelijkbaar met de goden. En daarom vraagt Hij ook alles van ons: Hem liefhebben met hart en ziel. Met alles wat in ons is. Dat is volgens Jezus het belangrijkste in ons leven: de liefde tot God en de naaste.

De vraagsteller is tevreden met het antwoord. Hij herhaalt het antwoord nog eens voor zichzelf: Meester, U hebt naar waarheid gezegd dat God één is, en er is geen ander dan Hij. En Hem lief te hebben met hart en ziel. Hij herhaalt de woorden die hij gehoord heeft. Jezus geeft de vraagsteller een compliment: u bent niet ver van het koninkrijk van God. Een compliment doet altijd goed en opent harten. Een verwijt doet mensen ineenkrimpen en sluit harten. U bent niet ver van het koninkrijk van God! Wat is dat koninkrijk van God? Wel, dat laat Jezus zien: demonen worden verjaagd, zieken worden genezen, zonden worden vergeven, vermoeiden worden opgebeurd en doden worden opgewekt. Hier is God aan het werk! Hier zien we de contouren van Gods koninkrijk: waar God het voor het zeggen heeft, waar genezing is en bevrijding. Van zonden, van schuld van nood. De vraagsteller is niet ver van het koninkrijk door de woorden van Jezus na te spreken: liefde tot God en de naaste voor zichzelf te herhalen.

Maar… dichtbij zijn, naspreken wat je gehoord hebt, betekent nog niet dat je zelf deel uitmaakt van dat koninkrijk. Er is meer nodig in ons leven dan de wet van God herhalen. Zeker, de schriftgeleerde is al een heel eind op weg, maar nu… die laatste stap. Door niet te blijven dralen, maar daadwerkelijk het koninkrijk binnen te gaan. Door Jezus als Koning erkennen, God lief te hebben en de naaste. In de praktijk van het leven. Daar komen de meeste Schriftgeleerden in de dagen van Jezus niet aan toe. Ze strijden liever over de wet dan dat ze een stap richting Jezus zetten.

Herkennen wij onszelf in hun houding? Wij die zeggen op zoek te zijn naar wat echt belanrijk is in het leven? Daar serieus over nadenken, al dan niet met de Bijbel in onze hand. Maar ingaan in het koninkrijk is meer dan een religieus gevoel of een goed gevoel, is meer dan allerlei brandoffers of een ervaring van geluk of het houden van een aantal regels. Het is met hart en ziel Jezus erkennen als Degene Die de Schriften uitlegt. Die zoveel liefde heeft tot Zijn Vader en tot ons, dat Hij deze liefde heeft moeten bekopen met de dood. Liefde is meer dan brandoffers van dieren. Of het naleven van de wet. Liefde is het offeren van eigen leven. In de dienst aan God en de naaste. Het koninkrijk van God, dat is het koninkrijk van liefde en recht. Van verzoening en vergeving. Jezus geeft Zich voor dat Koninkrijk: met hoofd, hart en handen. Hij offert Zichzelf en opent zo het koninkrijk voor hen die Hem volgen.

Laten we geen buitenstaander blijven door enkel te praten over God en over geluk. Maar laten we het Koninkrijk binnengaan door de woorden van Jezus voor onszelf te herhalen, te herkauwen en er vervolgens naar te handelen. Klem u vast aan Jezus, onze hoogste Profeet en Leraar Die ons door Zijn Geest onderwijst. In Zijn dienst zijn we een schriftgeleerde geworden, onderwezen in de geheimen van het Koninkrijk van God. Met liefde tot God en de naaste. Levend van het offer dat Jezus bracht tot verzoening van onze zonden. Dan zijn we kinderen van het koninkrijk. En weten we wat het belangrijkste is in ons leven.

Het Koninkrijk van God ver weg? Het is dichterbij dan u denkt!