Thema: Verwondering, II

Verwondering over Gods komst naar de aarde, dat Hij uit 'den hoge' neerdaalde om het nederige te verheffen. Die verwondering heeft heel veel componisten geïnspireerd.Musica Religiosa

19 december 2015


Deel uitzending