Thema: Blijdschap, I

Advent: tijd van blijde verwachting en hoop. Omdat God naar de aarde kwam en heeft beloofd dat Hij ook weer terùgkomt! In zijn toekomst is er geen dood en verderf meer. Dat wordt een en al genieten!Musica Religiosa

Petra de Joode

12 december 2015


Deel uitzending