EH in financiële problemen

De Evangelische Hogeschool in Amersfoort verwacht voor dit jaar een tekort van 150.000 euro. Afnemende studentenaantallen en hogere kosten per student zorgen voor minder financiële armslag. De EH is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van particuliere bijdragen en krijgt geen subsidie. Yvonne belde met hoofd bedrijfsvoering Arjan Dekker van de EH en vroeg hoe de hogeschool de problemen het hoofd gaat bieden. EO Live

Yvonne Sprunken

06 april 2019


Deel uitzending