Vogelbescherming: Tien vogelsoorten dreigen uit te stervenSommige vogels hebben het in Nederland bijzonder lastig. Zo lastig zelfs dat ze met uitsterven bedreigd worden. Voorbeelden zijn de grutto, de korhoen en de zomertortel. Ze staat ook in het boek Bedreigde vogels in Nederland van de Vogelbescherming. Petra sprak in Thuis op 5 met mede-auteur Kees de Pater.Thuis op 5

Petra de Joode

07 november 2018


Deel uitzending