Humor in de bijbel: 'Handjeklap met God'

Ilse van Galen kreeg de diagnose borstkanker, onderging chemo en een borstamputatie. In dit boek beschrijft ze haar ervaringen en alles dat ze gaandeweg te weten kwam. Ze stelt vele ter zake doende vragen en doet haar eigen diepgaande onderzoek. Ze ontdekt onder andere dat onderzoeksuitslagen door specialisten verschillend geïnterpreteerd worden, dat ze als patiënte vaak niet goed geïnformeerd wordt en dat alternatieven door het reguliere medische circuit buitengesloten worden. Door haar hele worsteling heen komt haar geloof in God nog wel eens onder druk te staan. In dit boek neemt zij de lezer heel openhartig mee op haar reis door het dal. InformatieEO Live

Yvonne Sprunken

03 augustus 2019


Deel uitzending