Profeten in Nederland?

Profeten, dat zijn toch oudtestamentische mannen in kamelenhuiden die luidkeels doembeelden verkondigen? Begin juni zal een groot onderzoek naar profetie binnen de Nederlandse kerk gestart worden. De bedoeling is om in kaart te brengen waar profetie plaatsvindt en hoe christelijk Nederland hierover denkt. EO Live gaat erover praten met religie-onderzoeker Miranda Klaver.EO Live

Yvonne Sprunken

18 mei 2019


Deel uitzending