'Puberende etterbakjes'?Als een van de eerste landen verbood Nederland al in 1820 lijfstraffen op school. Niet alle onderwijzers en ouders waren direct overtuigd van de juistheid van dit verbod. Strenge tucht was volgens hen nu eenmaal soms noodzakelijk om een kind te disciplineren en zijn zonden te laten inzien. Het verbod werd niet of nauwelijks gehandhaafd. Veel kinderen lieten het wel uit hun hoofd om ongehoorzaam te zijn tegenover de meester of juf, laat staan ze te treiteren. Dan kreeg je ervan langs met de liniaal, of nog erger. Gelukkig zijn die tijden voorbij. Maar tegenwoordig lijken we doorgeslagen te zijn naar de andere kant. Zo zagen we onlangs dat een docent werd geschorst omdat hij een jongen aan zijn nekvel de klas uitzette, nadat deze leerling hem minutenlang treiterde. Hoe moet je omgaan me dit soort 'puberende klootzakjes' zoals deze leerlingen in de media beschreven worden? We gaan erover praten met Carianne Ros.EO Live

Yvonne Sprunken

02 februari 2019


Deel uitzending