Noodkreet over werkwijze IND: "Ze snappen te weinig van christenen"

Jaarlijks komen er heel wat asielaanvragen van vluchtelingen op de burelen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Onder die aanvragen ook veel verzoeken van christenen die vanwege hun geloof niet meer welkom zijn in hun land van herkomst en gevaar lopen bij een eventuele terugkeer. Het IND gaat in deze gevallen de verzoeken beoordelen en checkt onder meer of iemand wel echt christen is. Dit gaat echter nogal eens mis. Asieladvocaat Lineke Blijdorp schreef vorige week op Facebook een noodkreet over de gang van zaken binnen het IND en schoof deze zaterdag aan in EO Live.25 mei 2019


Deel uitzending


Fragmenten uit deze uitzending


Geen fragmenten gevonden.