Oplossing Cryptopicto 14 februari 2017


I don't wanna die in an Air disaster-Albert Hammond

De oplossing van dinsdag 14 februari! Wie is hier heel erg bang?